Regler og vilkår

Sidst opdateret: 17. november 2014

Vi vil gerne have, at du er tilfreds med dit besøg på vores hjemmeside. Derfor har vi oprettet følgende regler og vilkår, så du som bruger og os hos PriceRunner ved, hvad vi kan forvente os af hinanden.

Læs venligst regler og vilkår omhyggeligt igennem, da de indeholder retslige forhold.

AftaleTjenestenAnvendelseImmateriel ejendom Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrænsningGenerelt

Regler og vilkår

Ved at bruge denne hjemmeside accepterer du at være bundet af og overholde disse regler og vilkår samt eventuelle yderligere vilkår for særlige kampagner, medmindre du har en skriflig aftale om andre vilkår godkendt af PriceRunner. Du accepterer også at overholde alle retningslinjer og regler, der noteres på denne hjemmeside gældende et produkt eller en tjeneste. Alle sådanne retningslinjer og regler indarbejdes som reference i disse regler og vilkår. Hvis du ikke accepterer disse regler og vilkår, beder vi dig om ikke at bruge hjemmesiden.

Bemærk venligst: Vi forbeholder os til enhver tid ret til at revidere eller på anden måde ændre disse regler og vilkår. Hvis intet andet angives, gælder sådanne ændringer med øjeblikkelig virkning. Du bør derfor regelmæssigt gennemgå de gældende regler og vilkår, du er bundet af. Din fortsatte brug af hjemmesiden efter der er foretaget ændringer vil udgøre din accept af de reviderede regler og vilkår samt rimeligheden af disse standarder for orientering om ændringer, medmindre du har en aftale om andre vilkår godkendt af PriceRunner. Vi oplyser, hvornår denne side sidst blev opdateret, som det fremgår af datoen i toppen af disse regler og vilkår. Du kan få en trykt kopi af de mest aktuelle vilkår ved at skrive til os på den adresse angivet nedenfor.

Privatliv

Vær venligst opmærksom på vores privatlivspolitik, som også regulerer dit besøg på hjemmesiden, så du forstår vores praksis.

Elektronisk kommunikation

Når du besøger PriceRunner, anvender funktioner på hjemmesiden eller retter kontakt til vores kundeservice, kommunikerer du med os elektronisk. Vi kommunikerer også med dig via e-mail eller ved at skrive meddelelelser på og opdatere hjemmesiden. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du, at alle aftaler, meddelelser, oplysninger og anden kommunikation, som vi sender til dig elektronisk, opfylder ethvert kravt om, at sådan en kommunikation skal være skriftlig.

Produkt- og prisinformation

Produktinformationer og andre oplysninger er enten blevet stillet til rådighed af leverandører, producenter, forhandlere, udgivere eller forlag eller er hentet fra offentlige kilder. PriceRunners hensigt er, at alle oplysninger på hjemmesiden skal være så korrekt og aktuelt som muligt. PriceRunner kan dog ikke garantere pålideligheden eller nøjagtigheden af de oplysninger, der præsenteres på hjemmesiden. Vi opfordrer vores brugere til at undersøge priser og fakta, før de køber noget fra butikker, der vises på vores hjemmeside for at kontrollere at informationerne er korrekte. Alle handlinger, der foretages af brugere på hjemmesiden, sker på den enkeltes eget ansvar. PriceRunner kan ikke garantere, at alle oplysninger er korrekte og kan ikke holdes ansvarlig for nogle handlinger, der sker på grundlag af de produkt- og prisinformationer, der stilles til rådighed.

Forhandlere

Forhandlere, som vises på PriceRunners hjemmeside, er uafhængige tredjeparter og PriceRunner agerer ikke som principal, agent eller mægler for nogle annoncører. Dit forhold til en forhandler, som du kontakter via denne hjemmeside, gælder kun mellem dig og forhandleren. Du accepterer ikke at holde PriceRunner ansvarlig for noget tab eller nogen skade som følge af et mellemværende med vores forhandlere eller som følge af det indhold, som angives af disse forhandlere på hjemmesiden.

Vil du rapportere en fejl eller har nogle spørgsmål, kontakt venligst infodk@pricerunner.com.

Betaling

Ingen gebyrer skal betales til PriceRunner for brug af hjemmesiden ved overholdelse af disse regler og vilkår. PriceRunner har intet ansvar for overførsel af penge, der skal betales til tredjepartsleverandører eller distributører, som du vælger at handle hos. Du er ansvarlig for overførsel af alle betalinger i henhold til de vilkår, der er aftalt med en tredjepartsleverandør eller distributør.

Tilføjelse af indhold

I så fald PriceRunner giver dig mulighed for at tilføje indhold på hjemmesiden i form af anmeldelser, konkurrencer eller andet, har PriceRunner ret til efter eget skøn at offentliggøre, redigere, afvise eller slette indhold, som stilles til rådighed. PriceRunner tillader ikke publicering af indhold, der kan være ulovligt i henhold til gældende lovgivning.

Ændringer

PriceRunner forbeholder sig ret til når som helst og uden varsel at ændre, ophæve eller udelukke al eller dele af indhold, layout, tjenester eller andet på PriceRunners hjemmeside.

Tilladt og forbudt

Du accepterer at bruge denne hjemmeside til lovlige formål. Du må kun bruge denne hjemmeside som en generel vejledning til at lave prissammenligninger til eget privat brug og må ikke bruge denne hjemmeside til nogen andre formål. Du kan uploade, vise og udskrive en kopi af det materiale, der præsenteres på denne hjemmeside, men kun til personlig, ikke-kommerciel brug.

Medmindre andet er udtrykkeligt anført, skal intet på hjemmesiden opfattes som tildeling af licens under vores eller tredjeparters immaterielle ejendomsrettigheder, hvad enten det drejer sig om juridiske hindringer, implikation, afståelse eller andet. Uden at begrænse det generelle i det foregående anerkender og accepterer du, at alt indhold, der er tilgængeligt på og som bruges til at drive hjemmesiden og dets tjenester, er beskyttet af copyright, varemærker, patenter eller andre ejendomsrettigheder tilhørende PriceRunner og associerede selskaber, licensgivere og tjenesteudbydere. Du accepterer, at dine data, dit indhold og alle andre oplysninger, som gives eller bruges på hjemmesiden, ligesom din brug af vores hjemmeside, vores produkter og tjenester ikke vil:

1) Ændre eller ødelægge nogle af de varemærker, servicemærker, udstyrsmærker (generelt omtalt som ”varemærker”) eller anden immateriel ejendomsret, som stilles til rådighed af os i forbindelse med hjemmesiden, eller på anden måde overtræde eller forbryde dig mod nogen form for ophavsret, patenter, varemærker, forretningshemmeligheder eller andre ejendomsrettigheder, reklamerettigheder eller tavshedspligt (generelt omtalt som ”rettigheder”), herunder tredjeparts-rettigheder;

2) Fremhæve dig selv som på nogen måde sponsoreret af, relateret til eller godkendt af os eller nogen af vores associerede selskaber eller tjenesteudbydere;

3) Anvende nogen af de varemærker eller andet indhold, der er tilgængeligt via hjemmesiden, til andre formål end det formål, som vi har gjort tilgængeligt for dig;

4) Bagvaske eller nedgøre os, vores varemærker eller andre dele af hjemmesiden;

5) Publicere eller overføre noget indhold, der er ulovligt, truende, uanstændigt, provokerende, pornografisk eller blasfemisk eller andet materiale, der kan udgøre eller tilskynde til handlinger, der kan blive betragtet som en strafbar handling, give anledning til civilretligt ansvar eller på anden måde overtræde loven;

6) Ændre, oversætte, modificere, dekompilere, demontere eller ombygge hjemmesiden eller software eller programmer, der anvendes i forbindelse med den eller dets produkter og tjenester;

7) Indeholde eller formidle virus, trojanske heste, orme, tidsinstillede bomber eller andre computerprogrammer eller anden kode, der er konstrueret eller beregnet til at skade, ødelægge, aflytte, downloade, forstyrre, manipulere eller på anden måde afbryde eller ekspropiere hjemmesiden, data, personlig information, software, udstyr, servere eller indhold eller understøtte eller fremme hacking eller lignende handlinger;

8) Tilgå eller forsøge at få adgang til hjemmesidens ikke-offentlige områder eller brugeres adgangskodebeskyttede oplysninger;

9) Efterligne en person eller enhed eller på anden måde fejlagtigt angive eller vildlede din tilknytning til en person eller enhed; og

10) Forhindre eller besværliggøre andres brug af hjemmesiden (eller tilhørende hjemmesider)

Framing, linking osv.

Brugen af indhold på andre hjemmesider eller computere i netværk er forbudt. Links til hjemmesiden uden PriceRunners udtrykkelige skriftlige samtykke er strengt forbudt.

Framing, spejling, scraping eller data mining af hjemmesiden og alle handlinger, som efter vores skøn, forhindrer eller besværliggører andres brug af hjemmesiden (eller nogen tilhørende hjemmesider) tillades ikke.

Overvågning af brugen af hjemmesiden

Vi kan vælge at overvåge områder af hjemmesiden elektronisk og kan videregive enhver form for indhold, gemte informationer eller elektronisk kommunikation af enhver art (i) for at overholden loven, bestemmelser eller anmodninger fra staten; (ii) hvis en sådan videregivelse er nødvendig eller hensigtsmæssigt for at drive hjemmesiden eller (iii) for at beskytte vores rettigheder eller ejendom eller brugernes, annoncørernes, udbydernes, licensgivernes eller forhandlernes rettigheder eller ejendom.

Vedligeholdelse af konto

Ved at bruge denne hjemmeside accepterer du at være ansvarlig for at opretholde fortroligheden omkring din konto og adgangskoden og at begrænse adgangen til din computer. Du accepterer også at være ansvarlig for alle eventuelle aktiviteter, der finder sted med brug af din adgangskode eller konto. Du accepterer straks at underrette os om eventuel uautoriseret brug af din adgangskode eller konto eller andet brud på sikkerheden. PriceRunner tager ikke ansvar for tab eller skade som følge af din manglende overholdelse af dit ansvar og dine forpligtelser i henhold til disse regler og vilkår. Ved at publicere informationer på denne hjemmeside erklærer og garanterer du, at (i) du er juridisk bemyndiget til at acceptere disse regler og vilkår samt bruge denne hjemmeside; (ii) du bruger din faktiske identitet; (iii) du kun giver sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige oplysninger; og (iv) du vil vedligeholde og hurtigt opdatere dine oplysninger, således det forbliver sandt, nøjagtigt, aktuelt og fuldstændigt. Hvis du giver oplysninger, som er usande, unøjagtige, uaktuelle eller ufuldstændige, eller hvis vi har rimelig grund til mistanke om, at sådann oplysninger er usande, unøjagtige, uaktuelle eller ufuldstændige, kan vi suspendere eller opsige din konto og afvise enhver nuværende og fremtidig brug af hjemmesiden.

Opsigelse

Hvis du ønsker at annullere et brugernavn eller en adgangskode, eller hvis du bliver opmærksom på nogen form for tab, tyveri eller uautoriseret brug af et brugernavn eller adgangskode, skal du straks underrette os. Vi forbeholder os til enhver tid og uanset årsag ret til at fjerne eller ændre ethvert brugernavn eller adgangskode.

Ejerskab

Denne hjemmeside er PriceRunners og/eller dets forskellige tredjepartsudbyderes og distributørers, direktørers ophavsretslige beskyttede ejendom. Informationerne på denne hjemmeside må ikke gengives, genudgives, distribueres, publiceres, sælges, overføres eller ændres uden PriceRunners og/eller tredjeparters udtrykkeligt skriftlige tilladelse. Dette gælder dog ikke download, kopiering og gemte oplysninger fra hjemmesiden til personlig brug. Varemærker, logoer og servicemærker, der vises på denne hjemmeside, er registrerede varemærker og/eller varemærker efter sædvaneret, der tilhører PriceRunner, dets associerede selskaber og forskellige tredjeparter. Ingen oplysninger på denne hjemmeside skal tolkes som tildeling, implicit eller på anden måde, af nogen licens eller ret til at bruge noget varemærke uden forudgående skriftlig tilladelse fra PriceRunner eller den part, der ejer varemærkerne. PriceRunner hævder ikke at eje noget af tredjeparters eller tilknyttede forhandleres, leverandørers eller producenters varemærker, der vises på denne hjemmeside. Det samme gælder varemærkerne, der tilhører andre publicister eller publikationer på denne hjemmeside.

Dine rettigheder

Du beholder ejerskab af alle immaterielle ejendomsrettigheder, der findes i det indhold, du sender til os. Ved at indsende indhold til PriceRunner giver du PriceRunner en royaltifri, verdensomspændende, ikke-eksklusiv licens, så længe ophavsretten gælder for at bruge dit indhold eller dele af dit indhold på den måde, som det besluttes af PriceRunner på PriceRunners hjemmeside, på anden hjemmeside eller via andre medier og for at tillade andre at gøre det samme.

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL NOGEN OFFENTLIGGØRELSE AF FORSLAG ELLER RELATEREDE MATERIALER TIL PRICERUNNER ELLER HJEMMESIDEN VÆRE UNDERLAGT NOGEN FORTROLIGHEDSFORPLIGTELSE ELLER FORVENTNING OM ERSTATNING. VED AT INDSENDE MATERIALE TIL OS, ERKLÆRER OG GARANTERER DU, AT MATERIALET FULDSTÆNDIGT STAMMER FRA DIG, AT INGEN ANDRE HAR RETTIGHEDER TIL MATERIALET, OG AT VI FRIT KAN BRUGE MATERIALET, HVIS VI ØNSKER DET, SOM DET ER STILLET TIL RÅDIGHED ELLER ÆNDRET AF OS, UDEN AT INDHENTE TILLADELSE ELLER LICENS FRA NOGEN TREDJEPART.

Information om ophavsret og varemærker

PriceRunner.dk © 1999-2018, PriceRunner Danmark ApS. Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre andet er udtrykkeligt angivet, skal intet på hjemmesiden tolkes som at give nogen licens under vores eller tredjeparts immaterielle rettigheder, uanset om der er juridiske hindringer, implikation, afståelse eller andet. Uden at begrænse det generelle i det foregående er du indforstået med og accepterer, at alt indhold, der er tilgængeligt gennem og som anvendes for at drive hjemmesiden og dets tjenester, er beskyttet af copyright, varemærke, patent eller andre ejendomsrettigheder tilhørende PriceRunner og associerede selskaber, licensgivere og serviceudbydere.

Krænkelse af immaterielle ejendomsrettigheder

Det er PriceRunner.dk’s politik at reagere hurtigt på søgsmål om brud på immaterielle ejendomsrettigheder. Vi behandler og undersøger straks henvendelser om påstået overtrædelse og træffer passende foranstaltninger i henhold til Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") og andre gældende love om immaterielle ejendomsrettigheder.

Henvendelser om påstået krænkelse skal sendes til: PriceRunner Danmark ApS, Herningvej 34, 4800 Nykøbing Falster, Danmark, eller e-mailadresse: infodk@pricerunner.com.

Ansvarsfraskrivelse af garantier og ansvarsbegrænsning

A. DU FORSTÅR UDTRYKKELIGT OG ACCEPTERER, AT (i) DIN BRUG AF HJEMMESIDEN SKER PÅ EGET ANSVAR; (ii) PRODUKTERNE OG TJENESTERNE LEVERES I DEN NUVÆRENDE TILSTAND OG AFHÆNGIGT AF TILGÆNGELIGHED; (iii) UNDTAGEN HVOR DET MODSATTE UDTRYKKELIGT ER ANGIVET HERI, FRASKRIVER VI OS UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, FAGLIG PRÆSTATION, EJENDOMSRET OG FRITAGELSE FRA OVERTRÆDELSER; (iv) VI GIVER INGEN GARANTI MED HENSYN TIL DE RESULTATER, DER KAN FÅS FRA DENNE HJEMMESIDE, ANNONCEREDE ELLER TILBUDTE PRODUKTER ELLER TJENESTER ELLER INVOLVEREDE FORHANDLERE; (v) ETHVERT MATERIALE, DER DOWNLOADES ELLER PÅ ANDEN MÅDE ER OPNÅET VED BRUG AF HJEMMESIDEN, UDFØRES PÅ EGET ANSVAR OG EGEN RISIKO; (vi) DU ER ENEANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER PÅ DIT COMPUTERSYSTEM ELLER FOR EVENTUELT TAB AF DATA SOM FØLGE AF DOWNLOAD AF SÅDANT MATERIALE; og (vii) INGEN RÅD OG INGEN INFORMATION, UANSET OM DET ER MUNDTLIGT ELLER SKRIFTLIGT, SOM DU HAR MODTAGET FRA OS ELLER VIA ELLER FRA HJEMMESIDEN SKAL DANNE GRUNDLAG FOR NOGEN GARANTI, DER IKKE UDTRYKKELIGT ER ANGIVET I DISSE REGLER OG VILKÅR.

B. MEDMINDRE ANDET ER UDTRYKKELIGT ANGIVET HERI, GIVER VI INGEN GARANTI FOR, AT: (i) ETHVERT PRODUKT ELLER TJENESTE OPFYLDER DINE KRAV; (ii) ETHVERT PRODUKT ELLER TJENESTE VIL VÆRE UFORSTYRRET, RETTIDIG, SIKKER OG FEJLFRI; (iii) DE RESULTATER, DER KAN OPNÅS VED BRUG AF ET PRODUKT ELLER TJENESTE, VIL VÆRE NØJAGTIGE ELLER PÅLIDELIGE; (iv) KVALITETEN AF ETHVERT PRODUKT, TJENESTE, INFORMATION ELLER ANDET MATERIALE, DU HAR KØBT ELLER ERHVERVET DIG VIA ET PRODUKT ELLER TJENESTE, VIL OPFYLDE DINE FORVENTNINGER; eller (v) EVENTUELLE FEJL I SOFTWAREN VIL BLIVE RETTET.

C. DU FORSTÅR OG ACCEPTERER, AT MEDMINDRE ANDET ER UDTRYKKELIGT ANGIVET HERI, SKAL TJENESTEMÆND, CHEFER, MEDARBEJDERE, REPRÆSENTANTER, LEVERANDØRER ELLER ANDRE PARTER INVOLVERET I AT SKABE, PRODUCERE, OVERFØRE ELLER DISTRIBUERE HJEMMESIDEN ELLER RELATEREDE PRODUKTER OG TJENESTER IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE ELLER SÆRLIGE SKADER, FØLGESKADER ELLER SKADER, DER ER OMFATTET AF SKADESERSTATNING, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL TABT FORTJENESTE, GOODWILL, ANVENDELSE, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAB (UANSET OM VI ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER), DER SKYLDES; (i) DIN BRUG ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE TJENESTEN; (ii) OMKOSTNINGER TIL INDKØB AF ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER, SOM FØLGE AF VARER, DATA, OPLYSNINGER ELLER TJENESTER, DER ER KØBT ELLER ERHVERVET ELLER MEDDELELSER MODTAGET ELLER TRANSAKTIONER INDGÅET VIA ELLER FRA TJENESTEN; (iii) UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER ÆNDRING AF DINE OVERFØRSLER ELLER DATA; (iv) UDSAGN ELLER HANDLINGER FRA EN TREDJEPART PÅ HJEMMESIDEN; (v) ELLER NATURFÆNOMENER, KRÆFTER ELLER ÅRSAGER UDEN FOR VORES RIMELIGE KONTROL, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, INTERNETFEJL, FEJL I COMPUTERUDSTYR, TELEKOMMUNKATIONSUDSTYR ELLER ANDET UDSTYR, STRØMSVIGT, STREJKER, ARBEJDSKONFLIKTER, OPTØJER, OPRØR, SOCIAL URO, MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT ELLER MATERIALER, BRANDE, OVERSVØMMELSER, STORME, EKSPLOSIONER, NATURKATASTROFER, KRIG, REGERINGSINDGREB, ORDRE FRA INDENLANDSKE ELLER UDENLANDSKE DOMSTOLE ELLER TRIBUNALER, TREDJEPARTERS MANGLENDE OPFYLDELSE ELLER AFBRYDELSE ELLER UDSVING I OPVARMNING, BELYSNING ELLER AIRCONDITION; eller (vi) ETHVERT ANDET FORHOLD VEDRØRENDE HJEMMESIDEN UANSET ÅRSAG OG ENHVER TEORI OM ANSVAR (HERUNDER UAGTSOMHED). UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SKAL VORES SAMLEDE ANSVAR OVER FOR DIG FOR ALLE SKADER, TAB OG SAGENS ÅRSAGER, UANSET OM DET ER IFØLGE AFTALE, ERSTATNINGSRET (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UAGTSOMHED) ELLER PÅ ANDEN MÅDE OVERSTIGE ETHVERT BELØB, DU HAR BETALT TIL PRICERUNNER.

DE FOREGÅENDE BEGRÆNSNINGER GÆLDER SELVOM DET GRUNDLÆGGENDE FORMÅL MED ET BEGRÆNSET RETSMIDDEL IKKE ER IVÆRKSAT.

Undtagelser og begrænsninger

NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UNDTAGELSER FRA VISSE GARANTIER ELLER BEGRÆNSNINGER ELLER UNDTAGELSER FRA ANSVAR FOR HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER. DERFOR SKAL VORES ANSVAR I SÅDANNE JURISDIKTIONER BEGRÆNSES I DEN STØRSTE UDSTRÆKNING, SOM TILLADES I DAG.

Links

Denne hjemmeside indholder links til andre hjemmesider, som stilles til rådighed udelukkende for din bekvemmelighed og ikke som en godkendelse af PriceRunner eller dets tredjepartleverandører eller distributører af indholdet på sådanne andre hjemmesider. PriceRunner har ikke gennemgået alle de hjemmesider, der er knyttet til hjemmesiden og er ikke ansvarlig for deres indhold. De tilknyttede hjemmesider stilles kun til rådighed for din bekvemmelighed, og du besøger dem på eget ansvar. PriceRunner repræsenterer ikke og giver ingen garantier vedrørende andre hjemmesider eller indholdet eller materialet på sådanne hjemmesider. Hvis du beslutter dig for at besøge andre hjemmesider, gør du det på eget ansvar.

Skadesløsholdelse og frigivelse

Materialet du læser på denne hjemmeside stilles kun til rådighed som information. Ved at bruge hjemmesidens sider, accepterer du at holde PriceRunner og associerede enheder (samlet kaldet ”de skadesløsholdte”) skadesløse og at holde dem skadesløse for alle eventuelle krav og omkostninger, herunder (uden begrænsning) advokatsalærer, som følge af din brug af hjemmesidens sider, din brug af produkterne og tjenesterne eller din indsendelse af ideer og/eller materiale til PriceRunner eller fra enhver persons brug af ethvert ID, medlemskab eller adgangskode, som du har på nogen del af hjemmesiden, uanset om denne brug sker med din tilladelse. PriceRunner forbeholder sig ret til for egen regning at foretage det eksklusive forsvar og kontrol af enhver sag, der ellers er underlagt skødesløsholdelse fra dig, og i så fald accepterer du at samarbejde med PriceRunners forsvar mod sådanne krav.

Ansvarsfraskrivelse og begrænsning af ansvar

Ved at bruge hjemmesiden, produkterne og tjenesterne eller ved at indsende ideer og/eller relateret materiale til os accepterer du at holde de skadesløsholdte fri for alle eventuelle søgsmål, krav, gæld, forpligtelser, skader (faktiske eller følgeskader), omkostninger og udgifter af enhver art, uanset om de er kendte eller ukendte, mistænkte eller ikke mistænkte, offentliggjorte eller hemmeligholdte, som du måtte have imod dem, der opstår som følge af eller på nogen måde er relateret til sådanne tvister og/eller produkterne og tjenesterne eller til nogen tvister med hensyn til brugen af ideer og/eller relateret materiale, der er blevet forelagt de skadesløsholdte. DU ACCEPTERER I VIDEST MULIGT OMFANG, SOM LOVEN TILLADER, AT AFSTÅ FRA NOGEN LOV, DER KAN BEGRÆNSE SÅDANNE SKADELØSHOLDTES ELLER FRASKRIVELSENS EFFEKT.

Besked

Medmindre andet er udtrykkeligt angivet, kan enhver besked fra os ske i form af et opdateret opslag på hjemmesiden, med brev eller via e-mail til den seneste adresse, du har angivet. Beskeder til os skal sendes med brev eller via e-mail (med en kopi pr. brev): PriceRunner Danmark ApS, Herningvej 34, 4800 Nykøbing Falster, Danmark.

Sted for udførelse

Henvisninger til et PriceRunner-produkt eller -tjeneste udgør ikke et tilbud om at sælge eller levere produktet eller tjenesten og heller ikke at produktet eller tjenesten er tilgængelig i alle jurisdiktioner. Personer, der vælger at besøge hjemmesiden fra sit hjem gør det på eget initiativ og er ansvarlig for at overholde de gældende lokale love.

Diverse

A. Gældende lov, handlingsbegrænsning, adskilligelighed, afkald på rettigheder og forpligtelser samt fusion. Disse regler og vilkår skal i alle henseender reguleres af Danmarks lovgivning på den måde, som disse love finder anvendelse for aftaler indgået i og skal gennemføres fuldstændigt i Danmark mellem personer bosiddende i Danmark. Du accepterer hermed Nykøbing Falster, Danmark som jurisdiktion og jurisdiktion til dette formål, afstår personlig betjening af enhver art over for dem og accepterer, at betjening kan ske med post natten over (med brug af en kommercielt anerkendt tjeneste) eller med anbefalet brev med kvittering for modtagelse til den adresse, du har oplyst til PriceRunner og accepterer, at alle krav mod os skal indgives inden for et (1) år fra det tidspunkt, hvor kravet opstod uanset eventuel lov om det modsatte; ellers vil dit krav blive blokeret for al fremtid. Hvis en bestemmelse i disse regler og vilkår viser sig at være ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal bestemmelsen udelukkes (eller fortolkes, hvis det er muligt, på en måde, der kan håndhæves) og de øvrige bestemmelser skal håndhæves. Overskrifterne er kun vejledende og definerer, begrænser, fortolker eller beskriver på ingen måde omfanget af sine afsnit. Vores manglende handling med hensyn til en overtrædelse fra dig eller andre fratager os ikke retten til at handle i forbindelse med senere eller lignende overtrædelser. Disse regler og vilkår udgør hele aftalen mellem os med hensyn til de forhold, der er anført heri, og erstatter alle eventuelle andre aftaler, forslag og meddelelser, i skrift eller tale, mellem PriceRunners repræsentanter og dig med hensyn til de forhold, der er anført heri, herunder eventuelle regler og vilkår i kundens dokumenter eller indkøbsordrer. Intet i disse regler og vilkår indebærer nogen begrænsning eller udelukkelse af nogen parts ansvar for bedrageri eller uagtsomhed, der forårsager død eller personskade.

B. Ingen joint venture, ingen begrænsning af rettigheder. Du accepterer, at intet joint venture, partnerskab, ansættelsesforhold eller agenturforhold eksisterer mellem dig og PriceRunner som følge af disse regler og vilkår eller din brug af hjemmesiden. Vores opfyldelse af disse regler og vilkår er underlagt gældende love og juridiske processer, og intet heri begrænser vores ret til at overholde anmodninger eller krav fra staten, domstole og politimyndigheder i forbindelse med din brug af hjemmesiden eller oplysninger leveret til os eller indsamlet af os med hensyn til sådan brug.

Aftale
Tjenesten
Anvendelse
Immateriel ejendom
Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrænsning
Generelt