Faskine

 

Faskine

Vi har, i de seneste år, oplevet en bemærkelsesværdig stigning i skybrud af en kraft, der overstiger kapaciteten i vores kloakering, og det er formentlig en situation, vi skal vende os til fremover. I øjeblikket bliver de voldsomme mængder regn set som et stort problem, der, bogstaveligt talt, skal ledes bort. Men vand er en resurse, og det giver god mening at begynde at betragte det som sådan. Det er muligt, som ganske almindelig grundejer, selv at gøre noget ved oversvømmelserne og samtidig forøge vores grundvandsresurse, ved at koble sine nedløbsrør til en faskine, der sørger for, at regnvandet siver ned og gør nytte i stedet for at belaste de, i forvejen, overbelastede afløb.

Materialer, kapacitet, anlægningsarbejde

Der findes forskellige slags faskiner på markedet, som hver har sin force. Ud over priserne adskiller de sig i materialer, kapacitet og arbejdsbyrde. Nogle fokuserer særligt på, at det materiale, du skal til at grave ned i haven, er miljømæssigt forsvarligt, andre på at faskinen kan holde så meget vand som muligt og derved afvande et så stort tagareal som muligt, mens andre tilbyder en mindre arbejdsbyrde til samme kapacitet som konkurrenterne. Det kræver en del arbejde at anlægge en faskine. Ud over at der skal lægges rør fra nedløb til faskinen, skal der installeres et sandfang og endelig graves ud til selve faskinen. Dette sidste stykke arbejde reduceres betragteligt med Plastmos meget slanke faskine, der til gengæld har et stort sideareal og ikke behøver indpakningen i fiberdug som de andre.

Tjek din have og din kommune

Før du begynder at anlægge din faskine, skal du, for det første, tjekke din kommunes politik omkring privat regnvandsafledning. Den lidt kedelige del består i, at man skal indhente en tilladelse hertil. Den mere interessante er, at nogle kommuner yder tilskud til de private husstande, der anlægger en faskine. Tilskuddet kan nærme sig omkostningerne for anlæggelsen, men vil sandsynligvis ikke dække det helt. Det er og bliver et projekt, der kræver et vist idealistisk drive. Man skal, hvis der er tale om den traditionelle kvadratiske faskine, regne med at 100 m2 tag kræver 8 m3 faskine.

Sammenlign priser på Faskine.

Flere produkter under denne reklame

Pris

Mærke

Forhandler

Sider: 1

Total antal sider: 1