ANVENDELSESREGLER & BRUGERVILKÅR

De her gengivne regler og retningslinier finder anvendelse for brug af denne internettjeneste, som stilles til Deres rådighed af Pricerunner AB. Kun brugere som acceptere disse regler har ret til at benytte tjenesten.

VAREMÆRKER

Pricerunner.com respekterer andres rettigheder, herunder andres immaterialrettigheder. Varemærker, ophavsrettigheder og alle andre produktrettigheder krænkes ikke af denne tjeneste.

INFORMATIONERNES KORREKTHED

Produktspecifikationer og anden information er enten tilvejebragt gennem leverandører, grossister, forhandlere samt disses publikationer, eller er indsamlet via andre offentligt tilgængelige kilder. Det er Pricerunner.com’s hensigt og ønske, at alle informationer på dette website er så korrekte, præcise og opdaterede som muligt. Pricerunner.com kan dog ikke gøres ansvarlig for nøjagtigheden og korrektheden af de informationer som findes på denne website. Enhver anvendelse af websitet og dets informationer sker på eget ansvar.

OPHAVSRET

Det er ikke tilladt at kopiere, modificere, distribuere eller publicere indholdet af denne website eller dele heraf, uden udtrykkelig tilladelse fra Pricerunner.com Denmark A/S. Det er dog tilladt at downloade, kopiere og gemme information til eget personlige brug.

PERSONDATA POLITIK

 1. På denne hjemmeside bruges der cookies, og vi logger din færden rundt på vores hjemmeside. En cookie er en simpel tekst fil, som gør PriceRunner i stand til at genkende dig, når du vender tilbage til PriceRunner. Det betyder at du ikke behøver at logge ind igen og igen. Alle cookies benyttet af PriceRunner er selvfølgelig sikre, og understøttes af alle standard Internet browsere. I Internet Explorer 5.x slettes cookies under menuen ”Funktioner” -> ”Internetindstillinger” -> ”Slet cookies””.
 2. Medlemskab opnår du ved at opgive din email-adresse og det kodeord, du ønsker at tilknytte denne email-adresse, hvorved du får adgang til din konto.
 3. Alle personaliserede oplysninger sendes til os i krypteret form og registreres og opbevares krypteret i vores database. Vi bruger oplysningerne til at tilsende dig vores nyhedsbreve o.l., men KUN hvis du selv har ønsket det.
 4. Mail kommunikation bliver gemt i vores mail system, som er beskyttet via firewalls, men er ikke krypteret.
 5. Dine oplysninger vil KUN blive videregivet til PriceRunner’s samarbejdspartnere når disse er:
  A. Licenstagere, agenter eller konsulenter
  B. Offentlige myndigheder og PriceRunner’s eksterne revisorer (data til retslig brug eller til opfyldelse af gældende lovgivning i Danmark).
  C. Marketing partnere: alle oplysninger vidergives KUN i ikke personaliseret form.
  Du kan til enhver tid få indsigt i de oplysninger, vi har registreret, og der kan ligeledes gøres indsigelse mod dem – disse rettigheder har du efter persondataloven. Du kan finde oplysningerne under din egen konto.
 6. Den dataansvarlige for PriceRuner er den i E&S anmeldte direktør.
 7. Alle mails slettes efter 5 år. I forbindelse med sletning udarbejdes dog samletotaler (så du f.eks på din konto kan se, hvor meget du har opsparet i rabat siden du blev medlem). Du kan dog til enhver tid forlange alle dine data slettet. Vi påtager os ikke delvis sletning af data efter dit valg.

MEDLEMSKAB

 1. For at blive medlem skal du skal være fyldt 18 år eller være en virksomhed registreret i CVR-registeret.
 2. Medlemmer skal være personer eller virksomheder – ingen maskiner eller automatiske services kan opnå ydelser fra PriceRunner eller butikker tilknyttet PriceRunner. Hvert medlem må kun have én konto. Har et medlem mere end én konto forbeholder PriceRunner sig ret til uden forudgående varsel, at slette kontiene. PriceRunner afgør suverænt selv spørgsmålet om medlemskab.
 3. Du kan kun opnå ydelser fra PriceRunner ved at anvende PriceRunner’s software og hjemmeside. Du skal have internet adgang og en email-adresse for at være istand til at modtage fordelene af et medlemskab af PriceRunner. PriceRunner er ikke ansvarlig for at du eventuelt ikke kan komme på nettet, at du eventuelt ikke kan logge ind på PriceRunner’s hjemmeside, eller at du eventuelt ikke kan få adgang til din PriceRunner konto. Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab.
 4. Som medlem på PriceRunner kan du modtage nyhedsbreve og interesse-relevante opdateringer via mail, som du til enhver tid kan afmelde dig.
 5. Når du bliver medlem, accepterer du samtidig ikke at sende 'spam' til ukendte trediemænd f.eks. ved at sende dem uønskede emails om at blive medlemmer af PriceRunner. Overholder du ikke denne regel, har PriceRunner ret til uden forudgående varsel, at slette din konto, og/eller inddrage ethvert optjent tilgodehavende og/eller slette dig som medlem.

ANSVARSBEGRÆNSNING

 1. PriceRunner’s internet sider og software tilbydes til brug som “det er” uden noget ansvar for PriceRunner - kun begrænset til, hvor der ifølge dansk lovgivning er et ansvar. PriceRunner kan ikke holdes ansvarlig for fejlagtige/mangelfulde oplysninger så som priser, rabatter, beskrivelser, billeder, tilbud og links medmindre andet følger af dansk rets almindelige regler.
 2. PriceRunner har intet ansvar eller yder nogen garanti for varer og ydelser fra de butikker, der er tilknyttet PriceRunner. PriceRunner har og yder heller igen garanti for effekten af annoncering og markedsføring.
 3. PriceRunner gør sit bedste for at undgå vira, “orme” o.lign, men påtager sig intet ansvar for eller nogen garanti for, at internet sider og/eller emails fra PriceRunner er fri for sådanne.
 4. PriceRunner gør sit bedste for at internet siderne og softwaren til enhver tid er fuldt funktionsdygtige, men påtager sig intet ansvar for eller garanti for, at det er tilfældet.
 5. De foranstående ansvarsbegrænsninger gælder også for et hvilket som helst samarbejde PriceRunner har eller måtte indgå. Selv hvis en samarbejdspartner ifalder ansvar, gælder dette ikke PriceRunner.

ÆNDRING AF BRUGERVILKÅR

PriceRunner her ret til uden forudgående varsel at ændre foranstående “Brugervilkår”. Dit fortsatte medlemskab og brug af PriceRunner efter en sådan ændring er din accept af disse ændringer. Det er dit eget ansvar til enhver tid at holde dig orienteret om de gældende ”Brugervilkår”. Accepterer du ikke en ændring skal du straks standse dit medlemskab af PriceRunner.

LOVVALG

Alle spørgsmål eller konflikter i relation til disse ”Brugervilkår” skal løses efter dansk ret og ved danske domstole.