Oversigt over hurtiglån

Boliglån

Et boliglån er en type lån, der er oprettet med henblik på at skulle bruges til at betale for køb af en bolig.

Et boliglån har som regel en rente, der er variabel og en løbetid på op til 30 år. Denne løbetid afhænger dog ligesom rentesatsen af, hvor meget der skal lånes, og hvad de lånte penge skal bruges til. Et boliglån vil som regel give stor fleksibilitet, da man faktisk har mulighed for at ændre ydelsen efter behov, hvis der er måneder, hvor man ønsker at betale mere eller mindre. Der er desuden ofte mulighed for at låne helt op 100 % af boligens værdi, hvilket altså betyder, at du egentlig ikke selv behøver at sidde inde med penge til købet.

Mere information om boliglån

Der findes mange forskellige typer af boliglån, der alle har sine fordele og ulemper:

Fastforrentede lån er som regel obligationslån med en rente, der er fastlåst i lånets løbetid. Dette gør, at der altid er fast ydelse hver måned, men til gengæld er denne form for lån ofte relativt dyr, og man kan risikere at ende med at betale mere for sit lån.

Rentetilpasningslån giver en rente, der variabel og tilpasses med jævne mellemrum – enten hvert år, hvert 3. år eller hvert 5. år. Denne type lån har indtil videre vist sig at være billigere end det fastforrentede lån, men man risikerer altså stadigvæk, at renten stiger, og man pludselig skal til at betale mere pr. måned.

Garantilån – eller lån med renteloft – er ikke specielt udbredt i Danmark, men henvender sig til boligejere, der søger tryghed. Her er renten også variabel, men renten kan højst stige til et fastlagt loft, hvilket giver en sikkerhed omkring, hvad man kommer til at betale. Til gengæld koster denne form for forsikring af renten, og denne slags boliglån er en del dyrere end alternativerne.

Rentefaldslån, der minder lidt om garantilån, bortset fra at renten ikke kan stige, den kan kun falde. Dette giver også en tryghed omkring lånet, men det bliver altså endnu dyrere end garantilånet.

Endelig er der de afdragsfrie lån, der ikke står alene, men i stedet bruges i kombination med en anden type lån. Med et afdragsfrit lån betaler man kun renter og bidrag i en fastlagt periode på eksempelvis 10 år. Det er først derefter, man begynder at betale afdrag. Dette gør, at man kan betale af på andre lån, man har i de første par år, hvorefter man kan betale af på det afdragsfrie, der ofte har en lavere rente, bagefter.