Vi bruger cookies på PriceRunner

Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.

Cookiepolitik·

Danmark og kolonierne

20 produkter

Sorter efter popularitet
Danmark og kolonierne: Danmark

Danmark og kolonierne: Danmark

Fra 1600-tallet til 1900-tallet var Danmark en kolonimagt. Det meste af tiden bestod riget af Danmark og Norge, Hertugdømmerne og de nordatlantiske øer, og der var også besiddelser i både Indien, Vestafrika og Vestindien. Danmark – En kolonimagt fortæller om centralmagtens forhold til sine fjerne besiddelser; hvordan Danmark med varierende held forsøgte at styre sit kolonirige, hvordan kolonierne påvirkede moderlandet, og hvilke spor kolonitiden har sat sig i eftertidens Danmark. Bogen består dels af en kronologisk ordnet fortælling, der leder læseren gennem Danmarks historie som kolonimagt, dels af en tematisk behandling af emner, som giver en større forståelse af forholdet til kolonierne. Der er sjældent skrevet danmarkshistorie med dette sigte – og aldrig i et sådant omfang. Danmark – En kolonimagt indgår i det kolonihistoriske standardværk Danmark og kolonierne , der i fem bind behandler Danmarks rolle i den europæiske kolonialisme. Værkets bind supplerer hinanden, men kan også læses hver for sig. Andre bind i Danmark og kolonierne: Grønland – Den arktiske koloni Vestafrika – Forterne på Guldkysten Vestindien – St. Croix, St. Thomas og St. Jan Indien – Tranquebar, Serampore og Nicobarerne Danmark og kolonierne er skrevet af en række af landets førende kolonihistorikere under ledelse af en hovedredaktion bestående af: H.C. Gulløv (Nationalmuseet), Poul Olsen (Rigsarkivet), Niels Brimnes (Aarhus Universitet), Per Hernæs (NTNU, Trondheim), Mikkel Venborg Pedersen (Nationalmuseet) og Erik Gøbel (Rigsarkivet). Danmark - En kolonimagt er skrevet af Michael Bregnsbo (Syddansk Universitet), Niels Brimnes (Aarhus Universitet), Anne Folke Henningsen (Københavns Universitet), Poul Erik Olsen (Rigsarkivet), Mikkel Venborg Pedersen (Nationalmuseet) og Uffe Østergaard (Aarhus Universitet og CBS).

Fragt ukendt

350 kr.

Gads Forlag

Danmark og kolonierne

Danmark og kolonierne

Fra 1600-tallet frem til 1900-tallet var Danmark en af de europæiske kolonimagter, i perioder med besiddelser både i Indien, Vestafrika, Vestindien og Nordatlanten. Danmark og kolonierne beskriver de enkelte koloniers historie fra etablering til afvikling: Dansk Vestindien, Grønland, Guldkysten og besiddelserne i Indien. Desuden beskriver værket arven efter det danske herredømme i de forskellige kolonier. I et særligt bind om Danmark behandles centralmagtens rolle i koloniriget, og her kan man også læse om, hvordan kolonierne påvirkede Danmark. Danmark og kolonierne fortæller kolonihistorien på en ny måde. Det tager afsæt i kulturmødet mellem Danmark og de enkelte kolonier, men beskriver de koloniserede samfund på deres egne præmisser. Der gives samtidig plads til både de små historier, de enkelte menneskeskæbner og de store sammenhænge. Danmark – En kolonimagt fortæller om centralmagtens forhold til sine fjerne besiddelser; hvordan Danmark med varierende held forsøgte at styre sit kolonirige, hvordan kolonierne påvirkede moderlandet, og hvilke spor kolonitiden har sat sig i eftertidens Danmark. Grønland – den arktiske koloni fortæller Grønlands historie fra kolonisering, frem til indførelsen af hjemmestyre i 1979 og selvstyre i 2009 og videre frem til i dag, hvor de formelle koloniale bånd er skåret over, men hvor den fælles fortid fortsat spiller stærkt ind i relationen mellem Grønland og Danmark. Indien – Tranquebar, Serampore og Nicobarerne fortæller historien om den dansk-norske tilstedeværelse i Indien, som den udfoldede sig i sam- og modspil med lokale indiske herskere og andre europæiske kolonimagter. Vestafrika – Forterne på Guldkysten fortæller historien om den danske tilstedeværelse, der var helt afhængig af de skiftende alliancer med rivaliserende afrikanske stater, som kæmpede om magten i området. Vestindien – St. Croix, St. Thomas og St. Jan fortæller historien om de tre øer, som udviklede sig vidt forskelligt, men havde slaveriet tilfælles. Slaveri...

Fragt ukendt

1.500 kr.

Gads Forlag

Danmark og kolonierne: Indien

Danmark og kolonierne: Indien

I 1600-tallet voksede den europæiske interesse for handel med Asien eksplosivt, og en række europæiske magter etablerede handelsposter bl.a. i Indien. I 1620 indgik Danmark-Norge en aftale med herskeren i det sydindiske Thanjavur om at opføre en fæstning ved landsbyen Tharangambadi, som danskerne kaldte Tranquebar. Stedet blev i de følgende mere end 200 år centrum for de danske aktiviteter i Asien. I 1755 etablerede man sig også i Serampore nær Calcutta, ligesom man samtidig gjorde det første forsøg på at underlægge sig den indiske øgruppe Nicobarerne. Indien – Tranquebar, Serampore og Nicobarerne fortæller historien om den dansk-norske tilstedeværelse i Indien, som den udfoldede sig i sam- og modspil med lokale indiske herskere og andre europæiske kolonimagter. I begyndelsen var Tranquebar i lange perioder uden skibsforbindelse til Danmark; selv i storhedstiden omkring 1700 var der sjældent mere end et eller to skibe om året fra Danmark, og lokale forhold spillede en langt større rolle. I 1800-tallet mistede de indiske besiddelser deres betydning, og i 1845 blev de solgt til Storbritannien. Indien – Tranquebar, Serampore og Nicobarerne indgår i det kolonihistoriske standardværk Danmark og kolonierne , der i fem bind behandler Danmarks rolle i den europæiske kolonialisme. Værkets bind supplerer hinanden, men kan også læses hver for sig. Andre bind i Danmark og kolonierne: Danmark - En kolonimagt Grønland – Den arktiske koloni Vestafrika – Forterne på Guldkysten Vestindien – St. Croix, St. Thomas og St. Jan Danmark og kolonierne er skrevet af en række af landets førende kolonihistorikere under ledelse af en hovedredaktion bestående af: H.C. Gulløv (Nationalmuseet), Poul Olsen (Rigsarkivet), Niels Brimnes (Aarhus Universitet), Per Hernæs (NTNU, Trondheim), Mikkel Venborg Pedersen (Nationalmuseet) og Erik Gøbel (Rigsarkivet). Indien – Tranquebar, Serampore og Nicobarerne er skrevet af Niels Brimnes (Aarhus Universitet), Esther Fihl (Københavns Universitet), Erik Gøb...

Fragt ukendt

350 kr.

Gads Forlag

Danmark og kolonierne: Grønland

Danmark og kolonierne: Grønland

Grønland var bosat af nordboer første gang i en 450-årig periode fra år 985, og flere europæiske stater havde haft interesser i bl.a. hvalfangst ud for Grønland, da Danmark-Norge med præsten Hans Egedes ankomst indledte Grønlands kolonisering i 1721. Denne forhistorie er en væsentlig del af forklaringen på, at et tilbagevendende tema herefter blev, om Grønland skulle betragtes som ingenmandsland eller som en dansk eller norsk besiddelse – og hvorvidt grønlænderne selv skulle have nogen indflydelse. Sammen med missionsbestræbelser var interessen for kolonien i begyndelsen tæt forbundet med havets levende ressourcer. Da de samme ressourcer udgjorde livsgrundlaget for den grønlandske inuitbefolkning, var rammen sat for en til tider dramatisk historie. Siden 1900-tallet har Grønland desuden fået en stærkt forøget strategisk betydning. Grønland – den arktiske koloni fortæller Grønlands historie fra kolonisering, frem til indførelsen af hjemmestyre i 1979 og selvstyre i 2009 og videre frem til i dag, hvor de formelle koloniale bånd er skåret over, men hvor den fælles fortid fortsat spiller stærkt ind i relationen mellem Grønland og Danmark. Grønland – den arktiske koloni indgår i det kolonihistoriske standardværk Danmark og kolonierne , der i fem bind behandler Danmarks rolle i den europæiske kolonialisme. Værkets bind supplerer hinanden, men kan også læses hver for sig. Andre bind i Danmark og kolonierne: Danmark - En kolonimagt Vestafrika – Forterne på Guldkysten Vestindien – St. Croix, St. Thomas og St. Jan Indien – Tranquebar, Serampore og Nicobarerne Danmark og kolonierne er skrevet af en række af landets førende kolonihistorikere under ledelse af en hovedredaktion bestående af: H.C. Gulløv (Nationalmuseet), Poul Olsen (Rigsarkivet), Niels Brimnes (Aarhus Universitet), Per Hernæs (NTNU, Trondheim), Mikkel Venborg Pedersen (Nationalmuseet) og Erik Gøbel (Rigsarkivet). Grønland - Den arktiske koloni er skrevet af Niels H. Frandsen (Grønlands Nationalmuseum & Arkiv),...

Fragt ukendt

350 kr.

Gads Forlag

Danmark og kolonierne: Vestindien

Danmark og kolonierne: Vestindien

Fra 1600-tallet blev Caribien centrum for europæernes voksende produktion af sukker. Millioner af afrikanere blev som slaver fragtet over Atlanten for at være arbejdskraft på plantagerne, og hurtigt kom de til at udgøre hovedparten af områdets befolkning. En række europæiske magter havde kolonier; med koloniseringen af St. Thomas I 1672 var grundstenen lagt til Dansk Vestindien, som også kom til at omfatte øerne St. Jan og St. Croix. Vestindien – St. Croix, St. Thomas og St. Jan fortæller historien om de tre øer, som udviklede sig vidt forskelligt, men havde slaveriet tilfælles. Slaveriet blev ophævet i 1848, men øernes sorte befolkning forblev dybt forarmet. Samtidig mistede Dansk Vestindien sin økonomiske betydning for Danmark. Efter flere tilløb blev øerne og deres befolkning solgt til USA i 1917, og de blev til US Virgin Islands. Bogen fortæller øernes historie set fra Vestindien, og trækker trådene helt frem til i dag, hvor interessen for øernes og Danmarks fælles fortid igen er voksende. Vestindien – St. Croix, St. Thomas og St. Jan indgår i det kolonihistoriske standardværk Danmark og kolonierne , der i fem bind behandler Danmarks rolle i den europæiske kolonialisme. Værkets bind supplerer hinanden, men kan også læses hver for sig. Andre bind i Danmark og kolonierne: Danmark - En kolonimagt Grønland – Den arktiske koloni Vestafrika – Forterne på Guldkysten Indien – Tranquebar, Serampore og Nicobarerne Danmark og kolonierne er skrevet af en række af landets førende kolonihistorikere under ledelse af en hovedredaktion bestående af: H.C. Gulløv (Nationalmuseet), Poul Olsen (Rigsarkivet), Niels Brimnes (Aarhus Universitet), Per Hernæs (NTNU, Trondheim), Mikkel Venborg Pedersen (Nationalmuseet) og Erik Gøbel (Rigsarkivet). Vestindien – St. Croix, St. Thomas og St. Jan er skrevet af Poul Erik Olsen (red) (Rigsarkivet), Gunvor Simonsen (Københavns Universitet), Niklas Thode Jensen (Rigsarkivet), Louise Sebro (Selsø Slot og Nationalmuseet) og Erik Gøbel (Rigsarkiv...

Fragt ukendt

350 kr.

Gads Forlag

Danmark og kolonierne: Vestafrika

Danmark og kolonierne: Vestafrika

I slutningen af 1400-tallet ankom de første europæere til Guldkysten, og i midten af 1600-tallet meldte Danmark-Norge sig ind i kampen for at få del i handelen med først guld og elfenben og senere med mennesker. Vestafrika – Forterne på Guldkysten fortæller historien om den danske tilstedeværelse, der var helt afhængig af de skiftende alliancer med rivaliserende afrikanske stater, som kæmpede om magten i området. På højdepunktet i slutningen af 1700-tallet var der fem danske forter på Guldkysten, men i lange perioder balancerede de dansk-norske besiddelser på randen af katastrofen - plaget af sygsom, krig og intern splid. Og ambitionerne om at etablere en egentlig koloni på Guldkysten lykkedes aldrig for danskerne, som i midten af 1800-tallet overlod sine forter til briterne. Alligevel var Guldkysten en vigtig brik i det danske kongerige, idet forterne var hovedbase for den danske slavehandel fra Vestafrika. Godt 100.000 afrikanere blev ofre for denne handel. Vestafrika – Forterne på Guldkysten indgår i det kolonihistoriske standardværk Danmark og kolonierne , der i fem bind behandler Danmarks rolle i den europæiske kolonialisme. Værkets bind supplerer hinanden, men kan også læses hver for sig. Andre bind i Danmark og kolonierne: Danmark - En kolonimagt Grønland – Den arktiske koloni Vestindien – St. Croix, St. Thomas og St. Jan Indien – Tranquebar, Serampore og Nicobarerne Danmark og kolonierne er skrevet af en række af landets førende kolonihistorikere under ledelse af en hovedredaktion bestående af: H.C. Gulløv (Nationalmuseet), Poul Olsen (Rigsarkivet), Niels Brimnes (Aarhus Universitet), Per Hernæs (NTNU, Trondheim), Mikkel Venborg Pedersen (Nationalmuseet) og Erik Gøbel (Rigsarkivet). Vestafrika – Forterne på Guldkysten er skrevet af Per Hernæs (red.) (NTNU, Trondheim), Ole Justesen (Københavns Universitet), Pernille Ipsen (University of Wisconsin-Madison), Erik Gøbel (Rigsarkivet), Daniel P. Hopkins (University of Missouri-Kansas City) og Anne Mette Jørgen...

Fragt ukendt

350 kr.

Gads Forlag

Danmark og kolonierne: Danmark en kolonimagt

Danmark og kolonierne: Danmark en kolonimagt

Fra 1600-tallet til 1900-tallet var Danmark en kolonimagt. Det meste af tiden bestod riget af Danmark og Norge, Hertugdømmerne og de nordatlantiske øer, og der var også besiddelser i både Indien, Vestafrika og Vestindien. ’Danmark – En kolonimagt’ fortæller om centralmagtens forhold til sine fjerne besiddelser; hvordan Danmark med varierende held forsøgte at styre sit kolonirige, hvordan kolonierne påvirkede moderlandet, og hvilke spor kolonitiden har sat sig i eftertidens Danmark. Bogen består dels af en kronologisk ordnet fortælling, der leder læseren gennem Danmarks historie som kolonimagt, dels af en tematisk behandling af emner, som giver en større forståelse af forholdet til kolonierne. Der er sjældent skrevet danmarkshistorie med dette sigte – og aldrig i et sådant omfang. ’Danmark – En kolonimagt’ indgår i det kolonihistoriske standardværk ’Danmark og kolonierne’, der i fem bind behandler Danmarks rolle i den europæiske kolonialisme. Værkets bind supplerer hinanden, men kan også læses hver for sig. Læs mere

Fragt ukendt

349 kr.

Museumsbutikken

Danmark og kolonierne: Indien - Tranquebar, Seramp

Danmark og kolonierne: Indien - Tranquebar, Seramp

I 1600-tallet voksede den europæiske interesse for handel med Asien eksplosivt, og en række europæiske magter etablerede handelsposter bl.a. i Indien. I 1620 indgik Danmark-Norge en aftale med herskeren i det sydindiske Thanjavur om at opføre en fæstning ved landsbyen Tharangambadi, som danskerne kaldte Tranquebar. Stedet blev i de følgende mere end 200 år centrum for de danske aktiviteter i Asien. I 1755 etablerede man sig også i Serampore nær Calcutta, ligesom man samtidig gjorde det første forsøg på at underlægge sig den indiske øgruppe Nicobarerne. ’Indien – Tranquebar, Serampore og Nicobarerne’ fortæller historien om den dansk-norske tilstedeværelse i Indien, som den udfoldede sig i sam- og modspil med lokale indiske herskere og andre europæiske kolonimagter. I begyndelsen var Tranquebar i lange perioder uden skibsforbindelse til Danmark; selv i storhedstiden omkring 1700 var der sjældent mere end et eller to skibe om året fra Danmark, og lokale forhold spillede en langt større rolle. I 1800-tallet mistede de indiske besiddelser deres betydning, og i 1845 blev de solgt til Storbritannien. ’Indien – Tranquebar, Serampore og Nicobarerne’ indgår i det kolonihistoriske standardværk ’Danmark og kolonierne’, der i fem bind behandler Danmarks rolle i den europæiske kolonialisme. Værkets bind supplerer hinanden, men kan også læses hver for sig. Læs mere

Fragt ukendt

349 kr.

Museumsbutikken

Danmark og kolonierne: Grønland Den arktiske kolon

Danmark og kolonierne: Grønland Den arktiske kolon

Grønland var bosat af nordboer første gang i en 450-årig periode fra år 985, og flere europæiske stater havde haft interesser i bl.a. hvalfangst ud for Grønland, da Danmark-Norge med præsten Hans Egedes ankomst indledte Grønlands kolonisering i 1721. Denne forhistorie er en væsentlig del af forklaringen på, at et tilbagevendende tema herefter blev, om Grønland skulle betragtes som ingenmandsland eller som en dansk eller norsk besiddelse – og hvorvidt grønlænderne selv skulle have nogen indflydelse. Sammen med missionsbestræbelser var interessen for kolonien i begyndelsen tæt forbundet med havets levende ressourcer. Da de samme ressourcer udgjorde livsgrundlaget for den grønlandske inuitbefolkning, var rammen sat for en til tider dramatisk historie. Siden 1900-tallet har Grønland desuden fået en stærkt forøget strategisk betydning. ’Grønland – den arktiske koloni’ fortæller Grønlands historie fra kolonisering, frem til indførelsen af hjemmestyre i 1979 og selvstyre i 2009 og videre frem til i dag, hvor de formelle koloniale bånd er skåret over, men hvor den fælles fortid fortsat spiller stærkt ind i relationen mellem Grønland og Danmark. ’Grønland – den arktiske koloni’ indgår i det kolonihistoriske standardværk ’Danmark og kolonierne’, der i fem bind behandler Danmarks rolle i den europæiske kolonialisme. Værkets bind supplerer hinanden, men kan også læses hver for sig. Læs mere

Fragt ukendt

349 kr.

Museumsbutikken

Danmark og kolonierne: Vestindien - St. Croix, St.

Danmark og kolonierne: Vestindien - St. Croix, St.

Fra 1600-tallet blev Caribien centrum for europæernes voksende produktion af sukker. Millioner af afrikanere blev som slaver fragtet over Atlanten for at være arbejdskraft på plantagerne, og hurtigt kom de til at udgøre hovedparten af områdets befolkning. En række europæiske magter havde kolonier; med koloniseringen af St. Thomas I 1672 var grundstenen lagt til Dansk Vestindien, som også kom til at omfatte øerne St. Jan og St. Croix. ’Vestindien – St. Croix, St. Thomas og St. Jan’ fortæller historien om de tre øer, som udviklede sig vidt forskelligt, men havde slaveriet tilfælles. Slaveriet blev ophævet i 1848, men øernes sorte befolkning forblev dybt forarmet. Samtidig mistede Dansk Vestindien sin økonomiske betydning for Danmark. Efter flere tilløb blev øerne og deres befolkning solgt til USA i 1917, og de blev til US Virgin Islands. Bogen fortæller øernes historie set fra Vestindien, og trækker trådene helt frem til i dag, hvor interessen for øernes og Danmarks fælles fortid igen er voksende. ’Vestindien – St. Croix, St. Thomas og St. Jan’ indgår i det kolonihistoriske standardværk ’Danmark og kolonierne’, der i fem bind behandler Danmarks rolle i den europæiske kolonialisme. Værkets bind supplerer hinanden, men kan også læses hver for sig. Læs mere

Fragt ukendt

349 kr.

Museumsbutikken

Stemmer fra kolonierne - A3 Plakat

Stemmer fra kolonierne - A3 Plakat

Plakat fra udstilling 'Stemmer fra kolonierne'. Motivet pryder samtidig bogen ’Danmark en kolonimagt’, et af de fem bind i serien "Danmark og kolonierne". Oprindeligt er der tale om et maleri af N.P.Holbech, malet i 1838. Det forestiller kunstnerens ældste datter, Marie, siddende på armen af barnepigen Neky, som var fra Dansk Vestindien. Det er uvist, om hun var fri eller slavegjort. Plakaten er trykt i begrænset oplag. Læs mere

Fragt ukendt

39 kr.

Museumsbutikken

Danmark og multinationale virksomheder før 1950

Danmark og multinationale virksomheder før 1950

Multinationale virksomheder er andet og mere end en nutidig foreteelse. Allerede i 1500-tallet handlede danskere med fremmede verdensdele, og via kolonierne i Afrika og Vestindien blev denne handel yderligere intensiveret i den multinationale guldalder i 1800-tallet. Efter Første Verdenskrig gik det dog galt. Den store handelspartner Rusland brød sammen, og kombineret med de nye amerikanske offensiver i Europa betød det enden for mange danske virksomheder. Erhvervshistorikeren Per Boje kaster i denne smukt illustrerede bog lys over et hidtil ukendt kapitel i dansk historie, og stiller skarpt på nogle af industriens fremtrædende repræsentanter. Kunsthistorikeren Lise Svanholm har som billedredaktør illustreret teksten med talrige samtidige portrætter, så bogen er ikke blot er en industrihistorie, men også en rejse igennem flere af portræt- og malerkunstens epoker.

Fragt ukendt

200 kr.

Syddansk Universitetsforlag

Humlebier

Humlebier

Natur og Museum, 49. årg. nr. 1, 2010. 36 sider. Dette hæfte indgår i emnepakken Insekter II. Humlebiernes livscyklus. Humlebiernes reder. Fødesøgning. Sygdomme, parasitter og fjender. Humlebierne og mennesket. Danmarks humlebier. Beskrivelse af arterne. Supplerende læsning. Oversigt og register. Farvetavle. Snart – forhåbentlig meget snart – hører vi den blide brummen af de første humlebier. Dronningerne vågner af vintersøvnen og flyver ud i terrænet for at tage føde til sig og for at lede efter et egnet redested. Når man ser en humlebi flyve lavt og søgende hen over jorden – så er foråret på vej! Dronningerne blev befrugtet før vinteren, og efterhånden som nektar og pollen giver dem fornyede kræfter, begynder de at lægge æg. Dermed er grunden lagt til en koloni på flere hundrede humlebier – hos nogle arter op til 600 individer. Det er et specialiseret samfund med en æglæggende dronning, arbejdere til at passe ynglen og til sidst også hanner og nye dronninger, som befrugtes inden vintersøvnen. Ringen er sluttet, og kolonien opløses. Mange kolonier når dog ikke så langt. Snyltehumler, der ligner deres værter til forveksling, udnytter snedigt kolonierne til opfostring af egen yngel. Kolonierne kan også uddø på grund af sygdomme og knaphed på føde – eller fx pløjning, som ødelægger mange underjordiske humlebiboer. Dette hæfte handler om mange fascinerende aspekter af humlebiernes korte liv og giver svar på spørgsmål som: Hvor lever de, når de ikke brummer rundt efter nektar og pollen? Hvor mange arter har vi her til lands? Hvor og hvordan lever de? Er de truede? Kan de kendes fra hinanden? I hæftet beskrives alle 29 danske arter af humlebier og snyltehumler. Artsbeskrivelserne støttes af gode nærbilleder og en farvetavle, hvor man kan lære sine humlebier at kende på “stregkoden”. En sådan systematisk gennemgang af humlebiarterne i Danmark har ikke været foretaget siden 1970 – også dengang i Natur og Museum. RELATED PRODUCTS Relaterede varer Biernes historie Af Maja...

Fragt ukendt

60 kr.

Naturhistorisk Museum Aarhus

Danmarks måger

Danmarks måger

Natur og Museum, 21. årg. nr. 4, 1982. 32 sider. Dette hæfte indgår i emnepakken: Fugle I. Måger overalt. Kort fortalt om Danmarks ynglende måger. Mågebestandenes vækst - Nye arter indvandrer til Danmark. - Fremgang overalt i Europa. Måger er altædende - Social fødesøgning. - Hættemågens fourageringsteknik. - De store måger. - Kamp om føden. - Riden er fisker. Livet i kolonierne - Territorier og pardannelse. - Redebygning. - Æglægning og rugning. - Ungernes opvækst. - Kannibalisme og dårligt vejr. - Stor ungedødelighed. - Mågerne beskytter andre fugle. - Sølvmågen fortrænger andre strandfugle Mågerne uden for yngletiden - Trækfugle og vintergæster. - Sølvmågens lokale træk. - Livslængde og dødelighed. - Sjældne gæster fra nord og syd. Måger og mennesker - Mågejagt i Danmark. - Måger og fly. - Sølvmågebekæmpelse. Litteratur om måger. RELATED PRODUCTS Andre har kigget på Giftige svampe Af Torben Gang Rasmussen 1983/2 Af Torben Gang Rasmussen1983/2 kr.42,00 Vis Læg i kurv Fugletræk Af Morten D. D. Hansen 2005/3 Af Morten D. D. Hansen2005/3 kr.60,00 Vis Læg i kurv Fjer Af Poul Hansen 1989/2 Af Poul Hansen1989/2 kr.35,00 Vis Læg i kurv Relaterede varer Biodiversitet i byen Af Henrik Sell og Morten DD Hansen 2015/1 Af Henrik Sell og Morten DD Hansen2015/1 kr.68,00 Vis Læg i kurv Hjulspindere Af Lars Dyhrberg Bruun 2015/3 Af Lars Dyhrberg Bruun2015/3 kr.68,00 Vis Læg i kurv Døde dyr Af Morten DD Hansen, Oskar Liset Pryds Hansen og Sebastian Klein 2018/4 Af Morten DD Hansen, Oskar Liset Pryds Hansen og Sebastian Klein 2018/4 kr.68,00 Vis Læg i kurv &nbsp

Fragt ukendt

35 kr.

Naturhistorisk Museum Aarhus

Abonner på vores nyhedsbrev

Få aktuelle tilbud og relevante tips hver uge. I nyhedsbrevet kan du læse mere om Black Friday, produkter, guides og tests - alt det, der er vigtigt for dig, når du skal købe noget nyt.

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyheder og tilbud inden for PriceRunners produktsortiment samt konkurrencer og tips via e-mail.

Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Læs mere i vores Privatlivspolitik.