Når du klikker 'Accepter', giver du samtykke til brugen af cookies. Nogle cookies bruges til statistik og til at forbedre brugeroplevelsen på sitet, mens andre cookies sættes af tredjepartstjenester til f.eks. målrettet annoncering.

Cookiepolitik

Danske stemmer Bøger

(32)

Hvem stemmer - og hvem stemmer ikke?

Hvem stemmer - og hvem stemmer ikke?

Om bogen Valgdeltagelsen til de danske kommunalvalg har over en længereperiode ligget forholdsvis uændret omkring 70 procent. Eftertemperament kan man enten glæde sig over, at valgdeltagelsen erforholdsvis stabil, eller bekymre sig over, at der trods alt erlige ved en tredjedel af den danske befolkning, som ikke finder detumagen værd at stemme. Under alle omstændigheder er der grund tilat spørge, hvem det er, der ikke stemmer. Analysen af de ca. 630.000 valgberettigede borgere i Københavns ogÅrhus kommune viser, at det først og fremmest er de helt unge, folkpå kontanthjælp og de etniske minoriteter, der undlader at stemme.Variationen blandt de etniske minoriteter er imidlertid meget stor.Pakistanerne i København og tyrkerne i Århus stemmer i helt sammeomfang som danske statsborgere.

Fragt ukendt

95 kr.

Aarhus Universitetsforlag

Medborgerskabets mange stemmer

Medborgerskabets mange stemmer

Om bogen "Vi er alle medborgere i det danske samfund!", nærmest råbte denkvindelige taler ved en stor demonstration uden for Christiansborg.Udsagnet blev modtaget med begejstrede klapsalver af tilhørerne.Demonstrationen var arrangeret af forskellige muslimskeungdomsorganisationer, bestående af såkaldteandengenerationsindvandrere. Ordet "medborgere" udtrykte både/og-situationen ved integration ogidentitet. Relationen mellem integration og identitet blev udtryktsom komplementær og symmetrisk, og ikke, som det ofte antages, somen modsætning. Skriftet belyser forskellige sider af de etniske minoritetersmedborgerskab: aktiviteter i et medborgerhus, deltagelsen ibydelsforsøget på Nørrebro, livet i en muslimsk friskole,foreningsaktiviteter blandt unge albanere fra Makedonien ogbestræbelser for at få oprettet en muslimsk begravelsesplads. Etnøgleord i disse projekter er "forhandling", der foregår bådeindadtil i gruppen og udadtil med det danske samfund. Feltstudierne er gennemført i forbindelse med undervisningen vedInstitut for Antropologi ved Københavns Universitet.

Fragt ukendt

110 kr.

Aarhus Universitetsforlag

Danmarks padder

Danmarks padder

Af Jan Kjærgaard Jensen, Natur og Museum, 29. årg. nr. 2, 1990, 32 sider Dette hæfte indgår i emnepakken: Paddernes levevis - Ynglebiologi - Åndedræt - Stemmer - Farver - Føde - Fjender Padder -en truet dyregruppe Hvordan kan vi hjælpe padderne? Beskrivelse af de danske padder Salamandre - Lille vandsalamander - Stor vandsalamander - Bjergsalamander Springpadder - Klokkefrø - Løgfrø - Skrubtudse - Grønbroget tudse - Strandtudse - Butsnudet frø - Springfrø - Spidssnudet frø - Grøn frø - Latterfrø Bestemmelsesnøgler Supplerende læsning

Fragt ukendt

35 kr.

Naturhistorisk Museum Aarhus

Gensyn med sofavælgerne

Gensyn med sofavælgerne

Om bogen Danskerne er gode til at stemme. Valgdeltagelsen falder ikke - som det sker de fleste steder - og stemmeprocenten er højere end i de fleste andre lande. Hvad kan forklaringen være? Det er det centrale spørgsmål, som diskuteres i Gensyn med Sofavælgerne . Bogen indeholder derudover grundige analyser af de etniske minoriteters valgdeltagelse i Danmark i forbindelse med kommunalvalgene. De etniske minoriteter stemmer ikke i samme omfang som andre valgberettigede, men de stemmer i Danmark i betydeligt større omfang end minoriteterne i andre lande, der har givet udenlandske statsborgere valgret til kommunale valg. Denne bogs undersøgelse af, hvem der stemmer, og hvem der ikke stemmer - og hvorfor og hvorfor ikke - bygger dels på et enestående materiale i form af valglisterne i 25 kommuner ved valgene i 2001 med i alt 1,4 mio. vælgere, dels på en interviewundersøgelse fra 2002. Dette righoldige materiale giver ikke blot mulighed for at sammenligne med forholdene i andre lande, men også med det danske pionerarbejde Sofavælgerne fra 1964. Indholdsfortegnelse Download indholdsfortegnelse (pdf-format) Smagsprøve Download smagsprøve (pdf-format) Disqus comment thread var disqus_config = function () { this.language = 'da'; }; var disqus_identifier = '9174-da'; var disqus_url = 'https://unipress.dk/udgivelser/g/gensyn-med-sofav%25C3%25A6lgerne/'; En rejsebog til hovedet Viden til hverdagen Netop udkommet Danske amerikanere 1867 Af Jørn Brøndal (bog + e-bog) Tunge kufferter med tøj, ejendele og især drømme fyldte på den barske rejse over Atlanterhavet. De danske udvandrere drømte. Og de drømte stort. Udlæn… Netop udkommet 100 danmarkshistorier Nye bøger, aktiviteter og gode tilbud Tilmeld dig vores nyhedsbrev Forlaget skriver: 17 marts 2020 Bogtorsdag maj og juni - aflyst Bogtorsdag aflystDe kommende bogtorsdage, som ellers skulle have fundet sted 7. maj og 4. juni, er desværre aflyst. For a… 26 marts 2020 Tænkepauser Live 14. april - aflyst Grundet den nuværende situ...

Fragt ukendt

268 kr.

Aarhus Universitetsforlag

Brobyggeren med dirigentstokken

Brobyggeren med dirigentstokken

"De første tre kvarter gik lige, - derefter drømte jeg mig igennem resten af dagen. Hjem til mit sorte flygel. Sådan gik mine 10 år i den danske folkeskole ..." Frans Rasmussen (f. 1944) er dirigent, kapelmester og musikformidler. Dette er Frans’ personlige beretning om sit mangfoldige liv på godt og ondt – fortalt med indsigt og et glimt i øjet. Et ensomt barn, der gemte sig under flygelet og kun fandt trøst i musikken, mens skolegangen var et helvede. Musikbegavede forældre ansporede ham til at uddanne sig inden for musikken, hvilket blev hans lykke. Blev uddannet pianist, hørelærepædagog og dirigent fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Har haft en vidtfavnende musikalsk karriere på alle planer. Slog igennem som tv-personlighed via “Skinnet bedrager” (TV2), “Mestermøder” (DR2) , “Stemmer fra opgangen” og “Stemmer fra Vollsmose” (DR1). Særligt hans arbejde med kor og hans specielle evner for at forstå og holde af de anderledes og skæve her i verden har i de senere år gjort ham kendt og populær som musikformidler og som én, der kan samle forskellige mennesker omkring glæden ved at synge, spille og udtrykke sig musikalsk. Læs mere

Fragt ukendt

49 kr.

Borgens Forlag

Fra verdenskrig til borgerkrig

Fra verdenskrig til borgerkrig

Mens Første Verdenskrigs vestfront for mange er blevet lig med billedet af Første Verdenskrig, er krigens østfront gledet ud den fælles erindring. Fra verdenskrig til borgerkrig er den første bog på dansk om dette vigtige kapitel og indeholder den store fortælling om krigen på Østfronten – en fortælling, hvor også danske stemmer kommer til orde. For Danmark havde store økonomiske og politiske interesser i Rusland, og en stor gruppe af sønderjyder deltog i krigen på tysk side. Med til fortællingen hører også krigens eftertid: Krigens udfald fik enorm betydning for, hvordan Europas historie udviklede sig efter 1918. Læs mere

Fragt ukendt

300 kr.

Borgens Forlag

Ligusterkirken

Ligusterkirken

Beskrivelse Pernille Vigsø Bagge er teolog og medlem af Folketinget for SF, grundtvigianer og socialist. Bo Nygaard Larsen er samfundsdebattør, journalist og forfatter, grundtvig-tidehvervsk og konservativ. ★★★★★ Her er endelig en debatbog, hvor fraserne ikke yngler ved knopskydning, men som virkelig stemmer til eftertanke. Kristian Østergaard, Dagbladet/Sjællandske medier Et vægtigt, lødigt og letlæst indlæg i debatten om den danske folkekirke Lone Hjerrild Jensen, DanskBiblioteksCenter ★★★★ Tonen er forfriskende og igangsættende – anmelderen måtte tage sig i indimellem at prøve at få et ord indført. Hans Gregersen, Nordjyske Yderligere information ISBN: 978 87 91191 99 2, 1 udgave, 1 oplag, Hæftet, Eksistensen, 2010

Fragt ukendt

25 kr.

Eksistensen

Hybrider

Hybrider

Forfatter: en person som har skrevet en bog, en artikel, et digt osv., eller som lever af at skrive bøger. Samtale: det at tale sammen og udveksle synspunkter og oplysninger; begrebet benyttes ofte om en uformel samtale. Litteratur: alt hvad der er skrevet eller trykt i almindelighed eller inden for et bestemt område. Eksperiment: et forsøg der skal give ny viden eller be- eller afkræfte noget. Årti: en periode på 10 år, især en periode der indledes med et årstal endende på nul. Kanon: en flerstemmig sang, hvor det samme motiv gentages i de forskellige stemmer eller en beskrivelse, der tjener som rettesnor eller forbillede. 12 af 1990ernes toneangivende, danske forfattere beretter om deres arbejder i det 20. århundredes sidste årti.

Fragt ukendt

79 kr.

Syddansk Universitetsforlag

Salmer fra broen - Nodehæfte

Salmer fra broen - Nodehæfte

Beskrivelse Janne Mark er sanger i Brorsons Kirke på Nørrebro i København, der er centrum for et væsentligt musikalsk pionerarbejde indenfor moderne gudstjenestemusik. De 12 nye salmer på »Salmer fra broen« er skrevet med inspiration fra singer/songwriter-traditionen – en nærværende, autentisk og emotionel genre som især er udsprunget fra amerikanske sangere som Joni Mitchell, James Taylor, Carole King, Paul Simon og Leonard Cohen. Nodebogen indeholder klaversatser med becifringer til fællessang og kor- og klaversatser for lige stemmer. Korsatserne vil forhåbentlig hjælpe salmerne på vej ud i det danske kirkeliv via kor og særligt interesserede. De to-trestemmige satser kan synges med stor aldersmæssig bredde og med både øvede og mindre øvede korsangere. Yderligere information ISBN: DBK-2492, 1 oplag, Spiralryg, Kirkefondet, 2013

Fragt ukendt

200 kr.

Eksistensen

Civiliserende institutioner

Civiliserende institutioner

Om bogen I et velfærdssamfund som det danske er børneopdragelse ikke blot forældrenes opgave, men et anliggende for både samfund og stat. Den store opmærksomhed på børns trivsel og opførsel fra både medier og politikere fortæller om en udtalt bevågenhed og statslig prioritering. Denne samfundsinvolvering gør det vigtigt at se nærmere på børneinstitutionerne. For hvad er det for mennesker og medborgere, man søger at opdrage børnene til at blive? Hvad er det for værdier for opførsel og omgang, der arbejdes med? - og stemmer de overens med den opdragelsespraksis, der foregår i familier? Hvilke interesser er institutionaliseringen af børneopdragelsen udtryk for, og hvilke konsekvenser har den for børnene og for samfundet? Med afsæt i sociologen Norbert Elias civiliseringsbegreb forsøger denne bog at besvare disse spørgsmål. På baggrund af etnografiske feltarbejder i børnehaver, folkeskoler og familier, samt interviews med 4-16 årige børn, deres forældre, pædagoger og lærere præsenterer bogen en række analyser af institutionsliv og opdragelse. Formålet er at få indsigt i de idealer og distinktioner, der ligger i den institutionelle organisering af børns liv i det danske velfærdssamfund.

Fragt ukendt

300 kr.

Aarhus Universitetsforlag

Nordiske Udkast, årgang 44, 2

Nordiske Udkast, årgang 44, 2

Nordiske Udkast er et kritisk samfundsvidenskabeligt tidsskrift, der udgiver originale, peer-reviewede artikler på skandinaviske sprog. Det overordnede formål med Nordiske Udkast er at samle især akademiske forsøg på at nå længere og dybere i forståelsen af sociale og samfundsmæssige processer. Nordiske Udkast tilstræber at skabe rum for diskussion af den mulighed for overskridelse af teori og praksis, som udfoldes socialt og institutionelt. I dette nummer: Jeppe Oute: Den sociale konstruktion af pårørendeinddragelse i behandlingspsykiatrien - et ph.d.-forsvar Klaus Nielsen & Annemette Bondo Lind: McMindfulness - I am lovin it. En kritisk analyse af udbredelsen af mindfulness Noomi Matthiesen: De uhørte stemmer. En undersøgelse af skolehjemsamarbejdet mellem forældre af somalisk afstamning og lærere i den danske folkeskole Line Lerche Mørck & Chr. Celosse-Andersen: Livsførelseslisten. Omfattende identitetsforandring efter bande/rocker-involvering Mads Bank: Brugerinddragelse og stemning i arbejdet med unge og rusmidler. Socialt arbejde som ledelse af selvledelse Engelske Resuméer

Fragt ukendt

120 kr.

Syddansk Universitetsforlag

Vejen hjem

Vejen hjem

Ved Genforeningen i 1920 blev omkring 200.000 danske sønderjyder indlemmet i det danske kongerige. De fleste sønder­jyder oplevede det som at komme hjem efter mange års fremmedherredømme. En mindre del af sønderjyderne blev efter Genforeningen dekoreret med en orden af Christian X. og indleverede i den anledning deres levnedsbeskrivelser til Ordenskapitlet. Det er en hidtil overset national- og kulturhistorisk skat, som hermed drages ud af glemslen. Ved at lade veteraner fra krigen 1864 og dansksindede sønderjyder komme til orde gennem deres egne beretninger tegner historiker Knud J.V. Jespersen et levende billede af selve krigsbegivenhederne, således som de oplevedes af de menige soldater, men også af vilkårene for den dansksindede befolkning under det tyske herredømme 1864-1920. Vi møder veteraner, som deltog på 1864-krigens forskellige skuepladser, især Dannevirke, Dybbøl og Als, men også Vesterhavsøerne, Femern og Fredericia. Adskillige kom også senere til som tyske undersåtter at gøre tysk krigstjeneste under den fransk-tyske krig 1870-71 og i 1. Verdenskrig, og enkelte måtte desuden gennem en periode som krigsfanger i Tyskland eller Frankrig. Men vi hører også om redaktører og journalister fra de dansksindede aviser, som dagligt havde kvaler med den preussiske censur; om præster, som øvede deres gerning blandt slesvigske krigsfanger i Rusland, Frankrig og England under 1. Verdenskrig og medvirkede til at bringe dem hjem ved krigens afslutning. Andre af bogens stemmer er høj- og friskolefolk, som dagligt havde kulturkampen på nærmeste hold og almindelige gårdmænd, som stred for at bevare deres bedrifter på danske hænder.

Fragt ukendt

299 kr.

Gads Forlag

Omar – og de andre

Omar – og de andre

”Mange har en følelse af at være andenrangsborgere. Og dét at folk inderst inde godt ved, at de ikke er accepterede i Danmark, gør jo ondt.” Sådan lyder det fra en af de ’vrede unge mænd’, som sociologen Aydin Soei har talt med til bogen Omar – og de andre . Bogen handler om kriminalitetstruede unge mænd med minoritetsbaggrund og deres oplevelse af modborgerskab, som kan få dem til at vende det danske samfund ryggen. Flertallet af de unge fra landets udsatte områder lever helt almindelige liv med skole, job og familie, men nogle ender som radikaliserede, som bandemedlemmer eller storkriminelle. Én enkelt, Omar el-Hussein, opgav helt at være en del af samfundet, da han i 2015 dræbte to uskyldige mænd i terrorangrebet ved Krudttønden og den jødiske synagoge i København. Omar el-Husseins baggrund minder om så mange andre kriminalitetstruede minoritetsdrenges, viser bogens gennemgang, men udgangen på hans historie blev, at han valgte at agere som en ekstrem modborger. I 2018 er det ti år siden, at Danmark blev ramt af landsdækkende optøjer i udsatte boligområder, og at den danske bandekonflikt brød ud og udviklede sig til en permanent størrelse. Begge fænomener er skelsættende i dansk ‘ghettohistorie’ og beskrives i Omar – og de andre , der sammenligner udfordringerne med radikalisering, bander og optøjer i den danske, amerikanske og franske ‘ghetto’. Bogen er en fortsættelse af Vrede unge mænd (2011), hvorfra enkelte af kapitlerne går igen i nye og opdaterede versioner. Nogle af de unge, som forfatteren mødte første gang for et årti siden, geninterviewes side om side med nye stemmer, der bidrager til at tegne et portræt af udviklingen blandt en særlig gruppe unge i landets udsatte områder.

Fragt ukendt

300 kr.

Gads Forlag

NALLE - et liv ad omveje - E-bog

NALLE - et liv ad omveje - E-bog

Det er historien om at leve i offentlighedens søgelys på godt og ondt, om mentale ar, der aldrig går væk, og om at stå tilbage som Danish Music Award-vinder efter at være dømt ude som musiker og menneske. Forord er skrevet af Keld Heick som bl.a. udtaler: Alle vi andre kan - ud over det rent menneskelige aspekt - glæde os over, at vi har en af de bedste danske stemmer tilbage på scenen, hvor han igen har indtaget en helt naturlig position i den rock- og bluesmusik, han gennem årene har sat sit kraftige præg på. Keld Heick, Holte, april 2010 Om forfatteren: Klaus Knakkergaard (født 1982) er uddannet journalist på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Århus. Han er født og opvokset i Odense, men flyttede til Århus i 2001. Han er nu vendt tilbage til Fyn, hvor han arbejder som journalist på Fyens Stiftstidende. Omtale: Rock Nalle er en overlever og det i den allermest konkrete udgave. Fra toppen af poppen med sin store soulstemme i 60'erne og en del af 70'erne, til den absolutte bund som narkoman og udstødt i 80'erne er pendulet svinget tilbage igen for soul-kæmpen, der nu i mere hærget udgave henrykker på landets spillesteder, oftest i selskab med den tidligere C.V. Jørgensen-guitarist Ivan Sand og hans Crazy Ivans. Et begivenhedsrigt liv, der nu kommer en bog om. Den fynske journalist Klaus Knakkergaard udsender i midten af juni biografien 'Nalle - Et Liv ad Omveje' på forlaget Mellemgaard. Ekstra Bladet - 23. maj 2010

Fragt ukendt

125 kr.

Forlaget mellemgaard

Hvad skal det nytte?

Hvad skal det nytte?

Forfriskende, ny læsning af demokratiforkæmperen Hørups tanker – til de politisk optagede. Vi kan ikke længere tage demokratiet for givet – heller ikke i Danmark. Derfor er der brug for at vende tilbage til politikeren, redaktøren og agitatoren Viggo Hørup, som var en af de mest markante stemmer i udviklingen af det danske demokrati i slutningen af 1800-tallet. Hørup er kendt for slagord som ”hvad skal det nytte? ” og ”ingen over og ingen ved siden af Folketinget”, men havde også et rodfæstet syn på frihed, frisind, lighed og retsstatens nødvendighed. Hørup var i mange år medlem af folketinget for Venstre, og det var ham, der sammen med Edvard Brandes grundlagde Politiken. Som sådan stod han midt i de stridigheder, der bliver betegnet som forfatningskampen. Hørup var blandt forfatningskampens sejrherrer, men ville han have været tilfreds, hvis han havde levet i dag? Ville han have ment, at demokratiet er stærkt og sundt? Umiddelbart er svaret nej. Hørup ville utvivlsomt have bifaldet, at kvinderne fik valgret i 1915, og at parlamentarismen blev skrevet ind i Grundloven i 1953. Men han ville have påpeget, at den bekvemme og populære mening alt for ofte prioriteres på bekostning af den veludviklede anskuelse, der deler vandene. Han ville i det hele taget ikke have brudt sig om nutidens mangel på kvalificeret politisk debat, symbolpolitikkens fremmarch, mediernes reduktion af politik til underholdning og folkets uvilje mod at tage aktivt del i demokratiet. Hørup ville have været bekymret over tingenes tilstand. Og det samme burde alle vi andre være.

Fragt ukendt

200 kr.

Gads Forlag

DEN LANGE VEJ TIL JOANNA

DEN LANGE VEJ TIL JOANNA

Den lange vej til Joanna er en fortsættelse af Drømmen om den danske prins , men den kan også læses som en selvstændig roman. Som alle Hanne Bistrups andre bøger handler den om mennesker og deres indbyrdes forhold. Men den handler også om, hvordan dramatiske begivenheder pludselig kan slå ned i en familie og ændre tilværelsen fuldstændigt. Historien starter med en begravelse og slutter med en fødsel. Vi får i denne bog et nærmere kendskab til Johannes’ nye familie, som er meget anderledes end den, han kom fra. Årtusindskiftet bliver begyndelsen på et helt nyt kapitel i hans livshistorie: ny kone, nyt barn, nyt hjem. Den røde tråd i tilværelsen er fortsat hans arbejdsliv, som er den redningsplanke, han klamrer sig til. Uddrag af bogen Et par timer senere vågner Agnes ved lyden af fremmede stemmer inde fra huset. Var de allerede kommet hjem? Havde de opgivet at sejle på grund af tordenvejret? Regnen var for længst holdt op, og solen skinnede igen, som den havde gjort hele sommeren. Det var som at vågne op til en helt anden dag end den, hun faldt i søvn fra. Var det hele bare noget, hun havde drømt? Agnes satte sig fortumlet op i hængekøjen, men lagde sig hurtigt fladt ned igen. Der var noget, der var helt galt. Om forfatteren Hanne Bistrup er født 1944 i Gentofte. Arbejdede i en del år som pædagog. Blev cand.psych. i 1984 og arbejdede som psykolog frem til 2004. Hanne Bistrup sprang ud som forfatter i en moden alder. Hun begyndte med at skrive faglitteratur, men skriver nu udelukkende skønlitteratur. Det er blevet til digte, noveller, bidrag til antologier og romaner.

Fragt ukendt

200 kr.

Forlaget mellemgaard

Henrik Bonne: Livet og åndeverdenen

Henrik Bonne: Livet og åndeverdenen

Henrik E. Bonne arbejdede i en længere årrække tæt sammen med det danske fysiske medie Einer Nielsen, hvis medieskab i åndelig interesserede kredse er en fastslået kendsgerning. Bogen beskriver de mange seancer i årenes løb, hvor genstande og mennesker blev løftet op i luften og flyttet rundt på og om lys-forekomster og apporter. Men mest og vigtigst af alt om åndematerialisationerne: Afdøde der viste sig fysisk, genkendelige som da de levede på Jorden, gående rundt blandt deltagerne under seancerne i fuld fysisk form og talende med egen stemme. Om denne sjældne tætte fysiske kontakt imellem de to verdener, hvor mennesker blev omfavnet og trøstet af deres kære afdøde, som gladeligt kunne fortælle, at de har det godt, og at livet er så smukt på "den anden side. Livet og åndeverdenen blev første gang udgivet i 1924. Bogen indeholder rapporter fra kontrolundersøgelser med kendte videnskabsmænd og beretninger fra seancer med udenlandske fysiske medier såsom Elizabeth d’Espérence. For at citere H. E. Bonne: "Materialisationsfænomenet er kendt over hele Jorden og er ofte blevet videnskabelig fastslået som kendsgerning af ansete og berømte forskere. Men det går med det som med så meget andet: De fleste mennesker ser snyd i alt, hvad der ikke stemmer overens med deres daglige erfaringer. Ved at offentliggøre denne bog opfylder jeg en pligt såvel over for mine venner fra "den anden side som over for alle mine medmennesker, der søger sandheden om livet, dets mål og ophav. Denne 2015-udgave har været gennem en større revision, så skriftsprog og opsætning fremstår i nutidig form. Der er blevet tilføjet nye billeder fra H. E. Bonnes efterkommere.

Fragt ukendt

249 kr.

New Age Shop

Forsoning

Forsoning

Aydin Soei er en af Danmarks mest vidende stemmer, når det handler om unge fra etniske minoriteter, social arv og unge i udsatte boligområder. Det er problemstillinger, Soei tidligere har skrevet om i bøger og indlæg i den danske presse. Men med denne nye bog er det hans egen og hans forældres historie, han fortæller. ”Hvis det ikke var for mine forældres rejse til Danmark og den nye eksiltilværelses forgrenede veje, ville drabet ikke have fundet sted. Uden min fars mislykkede liv i eksil som en del af ligningen, giver hans forbitrelse og hans søns forsøg på at forsone sig med hadet og fortiden ingen mening. Hvis mine forældre havde valgt et andet land som deres eksil, ville jeg være et andet menneske.” Fortællingen veksler mellem beskrivelser af forældrenes flugt fra Iran via Sovjet til den københavnske vestegn. Aydin Soei fortæller om sin opvækst i Avedøre, hans fars tiltagende voldelige adfærd over for sin familie – og det mord, han ender med at begå på en anden iransk mand, hvis søn var forfatterens klassekammerat. Forsoning er en helt igennem autentisk biografisk-dokumentarisk fortælling. Den giver et billede af en helt særlig periode i Danmarkshistorien set fra et barneperspektiv. Om en barndom i de store flygtningeår i midten af 1980’erne, hvor mange nyankomne drenge som Aydin Soei forsøgte at vinde status på gaden og i skolegården – på godt og ondt. Et hovedtema er forfatterens forsøg på at håndtere den vrede og den skyld, som hans far har givet videre til ham. Aydin Soei er 33 år og bosat på Nørrebro. Han er bachelor i journalistik, sociolog og har tidligere skrevet de anmelderroste bøger Skyld – historien bag mordet på Antonio Curra og Vrede unge mænd. Læs mere

Fragt ukendt

299 kr.

Borgens Forlag

Rub og stub

Rub og stub

Hvis man skal beskrive Ole Stephensen med et enkelt ord, må det være ’folkelig’. Derudover er han svineheldig. Og har prøvet det meste. Fra han som 14-årig udgav sit eget månedsblad og solgte sin egen digtsamling, til han bagvaskede en politimorder og fik 14 dages fængsel for at desertere under værnepligten. Alt sammen inden han fyldte 23 år. Senere måtte han træffe valget mellem at blive en Øbberbøv eller krigskorrespondent i Mellemøsten. Og mellem at blive underholdnings- eller faktachef. I 1980’erne var han med til at bryde Danmarks Radios monopol og stå bag de mest sælgende folkekomedier i dansk filmhistorie, da han sammen med kollegaen Jarl Friis-Mikkelsen opfandt Walter & Carlo. Han har været prisvindende tv-vært på Eleva2ren og Go’ morgen Danmark og storforbruger af kvindelige medværter. Han har spredt sig over alle dele af tv-produktion, fra kritiske dokumentarprogrammer til folkelig underholdning. Og i alle årene er det gået stærkt. Da han i en alder af 53 år blev smidt ud af TV 2, besluttede han at starte forfra. Som 60-årig meldte han sig under de politiske faner, og to år senere sprængte han opstillingslisten, da han fik så mange personlige stemmer ved kommunalvalget, at han røg fra sidstepladsen på den konservative liste til en fjerdeplads. I bogen leverer han sjove og underholdende historier om stort set alt og alle i den danske mediebranche, og blandt mange andre møder man så forskellige typer som Suzanne Bjerrehuus, Jack Nicholson, Eva Jørgensen, Line Baun Danielsen, John le Carré, Walter & Carlo, Øb og Bøv, Tony Curtis, Peter Belli, 14 lottovindere, Jarl Friis-Mikkelsen, en gen stridig borgmester, Erik Balling, Pia Kjærsgaard, en nazist, Karen Thisted og Jørgen Schleimann.

Fragt ukendt

300 kr.

Gads Forlag

1,7 tipping point

1,7 tipping point

"1,7 tipping point’ er et meget kunstnerisk og raffineret værk, der taler lige ind i den aktuelle flygtningekrise såvel som i de aktuelle miljøpolitiske diskussioner." - Litteratursiden " teksten er billedstærk, foruroligende, fantasifuld og samtidig forankret i helt reelle problemer." - Information Vi skal have fat i en ny genrebetegnelse for at bestemme hybridværket 1.7 tipping point, som Silja E.K. Henderson debuterer med. En montage bestående af forfatterens egne digte, dagbogsblade og erindringsbrokker, readymades om verdens tilstand fra internettet og en dystopisk novelle i bedste science fiction stil, der tematiserer menneskets nuværende tilstand: katastrofeafventende. Igennem værkets utallige referencer fra alt fra videnskabelige artikler til twitter-opslag og citater fra store tænkere som Hannah Arendt og Bertolt Brecht oversvømmes læseren af information, statistikker og tal – præcist som værkets jeg drømmer om kontinenternes oversvømmelse. På den måde udtrykkes oversvømmelsen både i værkets indsamling af information og stemmer, samtidig med at syndfloden som motiv ligger og lurer under hele værkets fremfærd. I en vekslen mellem det nære og hjemlige i dagbogsnotaterne og det truende apokalyptiske i faktaklip og statistikker skriver Henderson sig ind på katastroferne og spørger: Hvad nu hvis depressionen ikke skyldes overdreven pessimisme, men en rationel vurdering af tingenes tilstand? Hun skriver klimakrise og ulighedskrise og flygtningekrise sammen til én og samme problemstilling – og kæmper som menneske, intellektuel og som mor på den ene side med at erkende sin egen og samfundets apati, og på den anden side med at overskride den i det fælles og hudløse ‘vi’. Det er den sammenknytning af den private anfægtelse og det fælles samfundsbetingede ansvar, der gør 1,7 tipping point til så stærk en bog. Henderson skriver sig ind i den kritiske tradition, der de seneste mange år har blomstret med danske forfattere såsom Lars Skinnebach, Theis Ørntoft og Glenn ...

Fragt ukendt

200 kr.

Forlaget Gladiator

Genpigen

Genpigen

Hvor langt kan lægevidenskaben gå for at forbedre mennesket? Den dansk-amerikanske videnskabsmand John Sunde er ikke i tvivl. Hans forskning er banebrydende, og det vækker opsigt, da han kommer til Danmark for at slå sig sammen med den danske virksomhed DanGenom. Men der er noget, der ikke stemmer, og da den kendte videnskabsjournalist Maria Lacour får nogle oplysninger, hun meget hellere ville have været foruden, og oven i købet deler sin viden med redaktøren på tidskriftet Menneskesyn , kommer begivenhederne ud af kontrol. Intet er, hvad det giver sig ud for at være, og ingen ved, hvordan det vil ende. Genpigen rejser nogle afgørende spørgsmål i forbindelse med den moderne genforskning. Samtidig er den en sand thriller med al den spænding, man kan ønske sig. Uddrag af bogen Det var her, hun pludseligt lagde mærke til det. Det var mere en fornemmelse end en egentlig iagttagelse, men hun fik en følelse af, at nogen fulgte efter hende. Hendes mærkelige lette stemning forsvandt og blev omgående afløst af frygt. Hun fortsatte med at gå, men satte farten en smule op. Da hun kom til Kongens Have, gik hun igennem Dronningeporten og fulgte stien, men satte sig med ét på en bænk. Hun så sig om, men der var ikke nogen at se. Selvfølgelig ikke. Hun var bare påvirket af hele situationen og så spøgelser. Hun blev siddende lidt, ligesom afventende. Om forfatteren Tom Horn (f. 1947) har i mange år undervist på Rudolf Steiner-skolen i Vejle, hvor han bl.a. har været dirigent for skolens store elevsymfoniorkester. Han har desuden været dirigent for diverse ensembler og kor, ligesom han er udøvende jazzmusiker. Han har tidligere udgivet forskellige fagbøger om musik og pædagogik. Genpigen er hans første roman.

Fragt ukendt

230 kr.

Forlaget mellemgaard

Astas skygge

Astas skygge

Stumfilmstjernen Asta Nielsen er den første og største diva, Danmark nogensinde har fostret. Den nulevende fortæller, Eva, tager i Astas skygge afsæt i en række tilfældigheder, der binder den afdøde filmdiva sammen med hendes eget liv. Eva flytter ind i en lejlighed på Gammel Kongevej i København og opdager, at hun bor i det hus, hvor Asta Nielsen blev født. Asta Nielsen er navnesøster med fortællerens mor, og de to kvinder deler andet end navn, de er nemlig begge født d. 11. september. Nysgerrigheden vokser yderligere, da hun falder over et brev, Asta Nielsen skrev til en ukendt kvinde to år inden sin død. Asta Nielsen var en usædvanlig rollemodel. Hun var kendt for sine overbevisende skildringer af stærke, frigjorte kvinder og sit engagement i udviklingen af film som en seriøs kunstart. Hun forlod sin datter i Danmark for at arbejde i Berlin, hvor hun etablerede sit eget filmselskab i en tid, hvor kvinder kæmpede for stemmeret og ligestilling. Men mens verden hyldede hendes talent, betragtede mange danskere stadig hende som en afviger, der ikke fortjente dansk anerkendelse. Da hun vendte tilbage til Danmark på grund af Anden Verdenskrig, sluttede hendes filmkarriere brat. Hun levede de sidste 30 år uden kontakt med det danske kulturliv og kun omgivet af ganske få venner indtil sin død i 1972. En af disse venner, antikvarboghandleren Frede Smidth, optog uden Asta Nielsens viden 100 timers telefonsamtaler mellem hende og ham i perioden 1956-57. Astas skygge er en usædvanlig biografi. Fortælleren Evas researcharbejde og selve præsentationen af Asta Nielsens liv løber i forskellige spor, der giver den polyfone biografi sin form; en vekslen mellem nutid og fortid, mellem Evas og Astas stemmer og noter, mellem indre dialoger og en ydre dokumentarisk virkelighed. Astas skygge er derfor et dobbeltportræt af to kvinder og undersøger betydningen af dobbeltidentitet og køn, indre og ydre virkelighed, spejling og selviscenesættelse, overlevelses- og beskyttelsesmekanismer,...

Fragt ukendt

300 kr.

Borgens Forlag

PETER SKAARUP - Et biografisk portræt

PETER SKAARUP - Et biografisk portræt

Peter Skaarup er en af Danmarks mest markante politiske stemmer. Med flid og dygtighed har han medvirket til at gøre Dansk Folkeparti til et af landets største partier, og han har siden dets stiftelse været en utrættelig debattør særligt på det rets- og udlændingepolitiske område. Men hvem er han egentlig, den besindige og loyale partisoldat? Det giver Peter Skaarup – Et biografisk portræt et bud på. Man kan dårligt undervurdere hans betydning for partiet, både når det handler om daglige arbejde i gruppen og om at formulere politiske visioner. Bag det stilfærdige ydre gemmer der sig nemlig en yderst stærk og handlekraftig mand, der sikrer, at partiet fungerer som en velsmurt enhed til enhver tid. Han trækker i trådene og får ting til at ske, hvilket får nogle af de interviewede i bogen til at benævne ham ”spilfordeleren” og ”den snu kongemager”. Det politiske dyr Peter Skaarup har alle hørt om, men privatpersonen er nok mindre kendt. I sine åbenhjertige samtaler med bogens forfatter beretter han om sin opvækst, sin politiske vækkelse i ungdomsårene og de hårde kampe for at opnå politisk indflydelse. Og vi får også historien om den svære kærlighed og om de store personlige omkostninger, der er forbundet med et liv i toppolitik. Kort sagt: den kendte politiker i hel figur. Peter Skaarup – Et biografisk portræt er den første biografi på markedet om Peter Skaarup. Fortalt til Niels Martinov. Uddrag af bogen: "For hvis ikke indvandringen fra ikke-vestlige lande til Danmark begrænses, så vil det danske værdifællesskab smuldre. Vi vil blive en endnu mere splittet nation. De principper, som bærer velfærdssystemet til gavn for de dårligst stillede danskere, vil blive truet af milliardudgifterne til ikke-integrerbare indvandrere og deres efterkommere, da de undergraver danskernes lyst til at indbetale en høj skat til et solidarisk velfærdssystem.” Udsagn af Peter Skaarup i et interview med bogens forfatter. Om forfatteren NIELS MARTINOV har tidligere skrevet biografier om ...

Fragt ukendt

250 kr.

Forlaget mellemgaard

Hvad mener du med vi

Hvad mener du med vi

(210 kr for abonnenter) Den svære toer. Uha, man ryster i bukserne bare ved tanken! Men hvad gør Jacob Skyggebjerg? Efter succesen med den autobiografiske Vor tids helt fra 2013? Han griner. Han er frygtløs. Han skriver en kollektivroman om syv kvinder. Syv kvindelige forfattere på skriveophold på en højskole i den fiktive midtjyske provinsby Vikøbing i påskeugen, hvor de arbejder på deres nye værker og hver aften læser de ting, de skriver, op for hinanden. Men frem for skrivning, er det mere madlavning i køkkenet, kaffe og afslapning på terrassen, der trækker. Og diskussioner. Og diskuteret bliver der. De syv forfattere kommer fra hvert deres hjørne i det danske samfund, og med sig bringer de hver deres opfattelse af verden, hvert deres levede liv og historie, som de inderligt beretter om og debatterer med hinanden. En undersøgelse af samfundet, og de mennesker, der befolker det. På godt og ondt, og dermed en hyldest til de mennesker. Det kan man sgu da kalde et koncept. Jacob Skyggebjerg imiterer gennem kvinderne ubesværet en vifte af litterære genrer. En skriver for eksempel science fiction, en anden skriver på en børnebog, og en tredje på en erotisk krimi. Karaktererne fuldendes gennem deres respektive litterære stemmer. Hver med sine særheder og mangler, hver med sin charme. Væk er forfatterens jeg-fortæller, korsfæstet af karaktererne, for i Hvad mener du med vi , er scenen deres. Skyggebjerg er således blot en flue på væggen, men ikke en hvilken som helst flue, det er – som i Vor tids helt – en minutiøst registrerende en af slagsen. Man fatter ikke, den i en sådan grad kan gå ind i og være hver enkelt karakter; en fuldstændig identifikation. Jalousi, bagtalelse. Dyb smerte og sorg. Skyggebjerg tør tage fat, hvor det gør allermest ondt. Men ikke for at dyrke smerten, tværtimod: Han er ikke vulgær, men nærmere renfærdig – og med en vanvittig appetit på livet, som er så smittende. Og en humor, der kan give selv den tristeste undertøjsblonde en forsonende tone...

Fragt ukendt

300 kr.

Forlaget Gladiator

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Aktuelle tilbud og spændende indhold hver uge. Læs om produktnyheder, trends, guides og produkttest, som hjælper dig med at gøre bedre køb!

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyheder og tilbud inden for PriceRunners produktsortiment samt konkurrencer og tips via e-mail.

Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Læs mere i vores Privatlivspolitik.