Kondenstørretumbler(429)

Kondenstumbleren

En kondenstumbler tørrer tøjet ved at blæse varm luft gennem tøjet inde i tumblerens tromle. Den varme luft fordamper langsomt det vand, som er tilbage efter centrifugeringen. Den fugtige luft, som blæses ud af tromlen skal igennem en kondenseringsenhed, som i bund og grund er nogle metalplader, der holdes afkølede. Her fortættes dampen til vanddråber, som løber ned i en beholder. En kondenstumbler kan derfor placeres i et rum, hvor der ikke er mulighed for at etablere aftræk.

Selvom en kondenstumbler er baseret på meget simpel mekanik, koster kondenseringsenheden alligevel noget at producere, så kondenstumblere er generelt lidt dyrere end tilsvarende aftrækstumblere.

Men hvor aftrækstumbleren blæser al sin energi ud i det blå, giver en kondenstumbler et stort varmetilskud til det rum, den står i. Energien bliver således brugt til to formål. For det første bruges energien til at tørre tøjet, men nar vanddampen fortættes udvindes dets energi og blæses som varm luft ud i rummet.

Dog vil man opleve, at det ikke er al vanddampen, der kondenseres. Så det rum, hvor kondenstumbleren er opstillet skal være velventileret. Ellers risikerer man at få fugtskader.

Det vand, som samles i tørretumblerens vandbeholder skal tømmes ud, når beholderen er fuld. Vandet er destilleret vand og kan derfor bruges til formål, hvor postevandets mineraler er skadelige. Det kan for eksempel være i strygejernet eller til vanding af orkideer.

Fordelene ved en kondenstumbler frem for en aftrækstumbler vil for de flestes vedkommende dog opleves som opvejet af ulemperne, så hvis der er mulighed for at etablere aftræk, vil en kondenstumbler nok sjældent blive det aktuelle valg.

Filter1

Vis
Log ind
Bliv medlem