Ansvarlighed og retningslinjer

Tiltag for en mere bæredygtig samfundsudvikling

PriceRunners mission er at hjælpe forbrugerne med at finde bedre produkter og bedre tilbud. Vi vil give forbrugerne mere viden til at træffe de rigtige beslutninger for dem – samtidig med, at de sparer penge. Det betyder forhåbentlig, at de vælger langtidsholdbare produkter, som mindsker deres forbrug.

PriceRunner bidrager til en bæredygtig samfundsudvikling gennem følgende:

 • Vi har som mål at give information om bæredygtighed i alle vores produktkategorier. På den måde hjælper vi forbrugerne med at bidrage til en grønnere og mere ansvarlig samfundsudvikling – og på samme tid at spare penge ved at sammenligne priserne.
 • Vi har et adfærdskodeks, som sætter en høj standard vedrørende interessekonflikter, ligestilling, overholdelse af regler og respektfuld kommunikation for medarbejdere. Det giver en arbejdsplads med en demokratisk og sund virksomhedskultur.
 • Vi modarbejder aktivt ikke-objektive forskelle i løn, kompensation og karrieremuligheder mellem kvinder og mænd. På den måde bidrager vi til øget ligestilling i samfundet.

Adfærdskodeks

PriceRunner har et adfærdskodeks, som samtlige medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer er forpligtet til at følge.Det handler om, hvordan vi på PriceRunner gerne ser, at vores medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer møder kolleger, kunder, brugere, leverandører, myndigheder, andre interne og eksterne parter og samfundet som helhed.

Adfærdskodekset gælder alle virksomheder i PriceRunner-koncernen og inkluderer blandt andet retningslinjer for:

 • Arbejdspladsen
 • Kommunikation og samarbejde
 • Overholdelse af love og regler
 • Ligestilling
 • Ledelse og uddelegering
 • Miljø
 • Relationer med kunder, leverandører og andre eksterne parter
 • Relationer med andre kolleger
 • Fortrolighed
 • Interessekonflikter
 • Personalegoder
 • Brug af alkohol og stoffer

Whistleblower-ordning

PriceRunner har en whistleblower-ordning, som samtlige medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer er forpligtet til at følge. Vores whistleblower-ordning handler om, hvordan medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer bør rapportere eventuelle misforhold og væsentlige afvigelser fra PriceRunners adfærdskodeks, love og regler.

Al rapportering kan ske via et eksternt selskab, som vi har tilknyttet, for at sikre en objektiv og anonym håndtering af hver sag samt muligheden for at være anonym. Whistleblower-ordningen omfatter alle virksomheder i PriceRunner-koncernen og inkluderer blandt andet retningslinjer for:

 • Hvordan man rapporterer
 • Hvad der bør rapporteres
 • Mulighed for at være anonym
 • Beskyttelse mod repressalier
 • Procedure for håndtering af anmeldelser
 • Bedst i test
 • Tilbud
 • Guides
 • Om os